Enoglasno proti znižanju otroškega dodatka za slovenske delavce v Avstriji

Odbor Državnega zbora RS za delo, družino in socialne zadeve je na pobudo poslanske skupine SDS obravnaval problem slovenskih delavskih migrantov, katerim Avstrija želi znižati višino prejetih otroških dodatkov. Sprememba bi se na Koroškem močno občutila, o tem pa se je v januarju razpravljalo tudi na okrogli mizi v Dravogradu.

Avstrijska vlada je namreč 5. januarja letos sprejela odločitev o znižanju prispevkov za v tujini živeče otroke, katerih starši so zaposleni v Avstriji. Otroške dodatke bi znižali tako, da bi bili primerljivi z življenjskim standardom države, v kateri živi otrok. Tako bi za približno 25 odstotkov znižali dodatke slovenskim otrokom, saj je slovenski življenjski standard v primerjavi z Avstrijo toliko nižji. Avstrija bi na račun vseh tujcev, ki so tam zaposleni, na letni ravni privarčevala okrog 100 milijonov evrov. Odbor DZ za delo, družino in socialne zadeve je razpravo na zahtevo poslanske skupine SDS o avstrijskih namerah po znižanju otroških dodatkov za otroke Slovencev, ki delajo v Avstriji, končal enotno – proti znižanju otroških dodatkov in oškodovanju več kot 10 tisočih Slovencev.

O problematiki se je razpravljalo tudi na Koroškem

Avstrijci bi s to spremembo diskriminirali druge, manj razvite narode, in razdelili državljane Evropske unije na prvorazredne in drugorazredne, je mnenja evropska poslanka Romana Tomc. Tomčeva je tudi privzdignila glas nad diskriminatornimi željami Avstrijcev. Na Evropsko komisijo je na to temo naslovila tudi poslansko vprašanje, in sicer ali gre pri avstrijskih namerah za diskriminacijo in deljenje evropskih državljanov. Pri tem jo je podprlo 9 evropskih poslancev iz držav EU, prav tako sta nestrinjanje z avstrijskimi predlogi izrazila tudi dva poslanska kolega iz Avstrije. V izjavi za javnost je dejala, da »gre za populistično potezo, ki je v neskladju z veljavnimi evropskimi predpisi in tudi osnovnimi načeli Evropske unije.«

V drugi polovici januarja je Romana Tomc obiskala tudi Koroško, saj bi znižanje otroških dodatkov vplivalo tudi na mnogo koroških otrok. Korošce je nagovorila in jih nekoliko potolažila z dejstvom, da bi naj zakonodaja začela veljati šele leta 2019, trenutno pa je ta neskladna z evropskimi pravili. Tomčeva je jasno podala tudi svoja stališča, ko je dejala, da »če država ljudem daje, jim mora dajati pod enakimi pogoji. Kar delajo Avstrijci, je diskriminacija državljanov Evropske unije in deljenje na prvorazredne in drugorazredne državljane.«

NK