Dvig pokojnin ter dodatka za pomoč in postrežbo

Na seji sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so sprejeli sklep o povečanju naslednjih izplačil socialnih transferjev: 

  • Pokojnine se od 1.januarja 2022 uskladijo tako, da se povečajo za 4,4 odstotka. Uskladitev pokojnin se izvede pri izplačilu za mesec februar. 
  • Dodatek za pomoč in postrežbo se od 1.marca 2022 uskladi za 4,9 odstotka.  

Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidne osebe od 1.marca 2022 dalje znaša 157,35 evra. 

Dodatek za pomoč in postrežbo uživalca pokojnine, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje zdravstvene nege, od 1.marca 2022 dalje znaša 451,27 evra.