Društvo Inštitut 1.oktober: Ustavna presoja

Izjava za javnost društva Inštitut 1.oktober in iniciative Glas upokojencev:

 

“Vrsto strokovnjakinj in strokovnjakov, delavk in delavcev in vseh, ki so prestopili življenjsko pot v zaslužen pokoj meni, da so njihove strokovne, fizične in umske sposobnosti še vedno na zelo visokem nivoju in da so željni in sposobni svojo dolgoletno prakso in izkušnje ter omenjeno voljo izkoristiti sebi in državi v prid z nadaljevanjem zaposlitve ob hkratnem uživanju pokojnine.

Veliko jih je, ki to storijo, vse več pa takih, ki se sprašujemo, čemu bi prispevali svoja znanja in izkušnje, če po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju izgubijo kar 60 % pokojnine, kar seveda ni razumljivo nikomur, če upoštevamo, da so v pokojninski sklad prispevali vso delovno dobo. Hkrati se poraja vprašanje, zakaj bi ne dobili polne plače za opravljeno delo , ob kateri še vedno prispevajo državi vse dajatve, ki ji gredo po zakonu. Vprašanje, ki nima logičnega odgovora..
Zato smo že marca meseca na tretjem protestnem shodu upokojencev opozorili na te krivice, ki segajo vse do kršenja človekovih pravic, pravice do poštene pokojnine in hkrati plače, če si jo upokojeni in zaposleni upokojenec zasluži! Prav zato smo vzbudili veliko zanimanja posameznih skupin ljudi, ki so pripadniki društev in drugih upokojenskih organizacij, izvzevši ZDUS in za to področje najbolj odgovornega Sindikata upokojencev (katerega pomen obstoja nihče ne razume).
Najbolj aktivni so bili posamezniki Desus, ki pripravljajo podobno zahtevo za presojo in jih vsekakor tudi podpiramo. Ocenjujemo, da ne gre za konkurenčnost ali tekmovalnost, po naši oceni gre zgolj za naključje istočasnosti. Ker pa smo našo aktivnost v tej povezavi napovedali že aprila, pripravili pa v začetku meseca, bomo vsebino za presojo vložili danes, 9. novembra na ustavno sodišče, kot smo načrtovali po sklepi Izvršilnega odbora v mesecu oktobru takoj po 8. protestnem shodu upokojencev.
Vsekakor so vsake podobne pobude dobrodošle, še enkrat poudarjamo, da želim sodelovanja in upamo, da bodo sestanki z drugimi upokojenskimi organizacijami pripeljali do bolj usklajenega delovanja in večjega uspeha vseh, ki se borimo za dobrobit 630 000. upokojencev!
Podrobnosti bomo razložili na konferenci za medije, 15.11.2023.”

Pavel Rupar,
»Inštitut 1. oktober in »Glas upokojencev«