Drugo srečanje sekcije za okolje Koroške gospodarske zbornice

V torek, 5.7.2022, je potekalo drugo srečanje sekcije za okolje Koroške gospodarske zbornice. Ogledali so si primer dobre prakse ravnanja z okoljem v družbi SIJ Metal Ravne, drugi največji družbi Skupine SIJ. Najprej jih je pozdravil glavni direktor družbe Jernej Močnik, ki je predstavil družbo in njihove okoljske naložbe v krožni in trajni razvoj. Nato je Kristijan Plesnik, direktor za stalne izboljšave in trajnost, predstavil projekt ETEKINA, ki je prejel tudi srebrno priznanje Koroške gospodarske zbornice za inovacije Koroške regije 2022. Projekt predstavlja inovativno tehnologijo toplotnih cevi, s katerimi so poleg učinkovite izrabe energije zmanjšali tudi emisije CO 2 za približno 388 ton letno.

 

Po konstruktivni okoljski debati vseh članov so si ogledali celovit sistem odpraševanja in
zajemanja razpršenih emisij iz elektroobločne peči v jeklarni. Novi sodobni odpraševalni
sistem SIJ Metala Ravne ima trenutno najnaprednejšo tehnologijo za zajemanje emisij ter filtriranje in zbiranje prašnih delcev, ki nastanejo v elektroobločni peči med proizvodnjo jekla, ter zagotavlja najučinkovitejšo zaščito pred emisijami dimnih plinov in hrupa.
Vse to bo predstavljalo tudi v prihodnje konkurenčno prednost za družbo in ustvarjalo še bolj kakovostna delovna mesta v regiji.

Glede situacije v svetu na področju cen in dobavljivosti energentov je poraba odpadne
toplote v industriji izjemno pomembna, ne le za samo podjetje temveč lahko prispeva k
ogrevanju objektov in gospodinjstev v širšem okolju.

Predsednik sekcije Koroške gospodarske zbornice Jure Naglič (Ekstera d.o.o.) obisk
ocenjuje kot zelo uspešen in pomemben korak pri povezovanju Koroških podjetij pri iskanju
skupnih projektov in priložnosti za uspešnejše ravnanje z okoljem.
Po tem srečanju ima sekcija vsekakor še več zagona za nadalje skupne projekte in delo v
jesenskem času.