Dom starostnikov v Slovenj Gradcu: cepljeni vsi zaposleni, od varovancev le eden ne

V slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov so z dvema odmerkoma cepiva cepljeni vsi zaposleni, prav tako vsi sodelavci, ki izvajajo pomoč na domu. Med stanovalci doma, ki ima 92 postelj, pa zaradi zdravstvenih zadržkov ni cepljen vsega en stanovalec. To je najbrž eden od redkih domov, če ni kar edini primer v Sloveniji, kjer so rezultati cepljenja tako visoki in zgledni.

S tem rezultatom je kajpak zelo zadovoljna tudi vodja enote mag. Marjana Kamnik, ki pravi, da so v tem koronskem času namenili veliko časa tudi pogovoru z zaposlenimi in stanovalci ter njihovimi svojci. Očitno so imeli pravi pristop, vendar pa Marjana Kamnik v širšem slovenskem prostoru slovi po inventivnosti dela s starejšimi, zato takšen rezultat tudi ne preseneča.

V tem korona času se je izkazalo, da lahko tudi iskanje novosti v polju sociale prinese rezultate. Mag. Marjana Kamnik  je pred leti  za inovativnost na področju socialnega dela tudi prejela zlato priznanje Območne zbornice Koroška. V domu, ki ga vodi, so uvedli sistemu mreženja odnosov in v projekt so bili vključeni stanovalci, njihovi sorodniki in vsi zaposleni.  Za vsakega stanovalca je zadolžen nekdo iz osebja doma, s katerim se stanovalec občasno druži. Projekt deluje na več nivojih, preprečuje socialno izoliranost, širi stanovalčevo socialno mrežo, zagotavlja višjo kakovost življenja starejših.

In v teh časih epidemije se je ta inovacije zelo dobro izkazala tudi v praksi.