Dogovor o višini povprečnine v zadnjih dveh letih dvignil povprečnino občin

V času vlade Janeza Janše podpisani Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in
2022 je občinam že v letu 2020 zagotovil za slabih 30 EUR višjo (izhodiščno)
povprečnino od najvišjega izračunanega zneska povprečnine pod vlado Marjana
Šarca. Najvišji izračunani znesek povprečnine je pod Šarčevo vlado znašal 589,11
EUR, medtem ko je izhodiščna višina povprečnine Janševe vlade za leto 2020
znašala 628,20 EUR.

 

 

 

Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je po srečanju s predsednikom Skupnosti
občin Slovenije, Petrom Misjo uvodoma pojasnil, da je Ministrstvo za finance
predhodno že naredilo izračun povprečnih stroškov zakonskih obveznosti za občine
(4 letni izračun), kjer znaša povprečnina za leto 2020 – 589,11 EUR in za leto 2021 –
588,30 EUR. Ob tem je izrazil zadovoljstvo ter poudaril, da so na ministrvu po več
letih, ko je bila povprečnina določena s strani ministrov ter nižja od izračunane
številke, letos prvič lahko ponudili izračunano, navedeno vrednost. Poudaril je, da bo
Ministrstvo za finance v okviru že pripravljenega ZIPRSa upoštevalo omenjeni
vrednosti.

Proračuni občin so leti 2020 in 2021 tako zaključili s presežkom. Predvsem višji
prihodki od dohodnine zaradi dviga povprečnine so občinam mogočili krepitev
investicijske aktivnosti, kar je brez dvoma pripomoglo k večji kvaliteti življenja
občanov.