Dodatna pojasnila glede preskrbe cepiva: »Naša prioriteta je zagotoviti dovolj cepiva za prvo polovica leta 2021«

V času, ko smo prejeli poziv za odločanje o sodelovanju pri nabavi opcijskih količin, smo pričakovali prihod šestkrat cenejšega cepiva AstraZeneca v bistveno večjih količinah. Ker je bilo vedno več indicev, da se to ne bo zgodilo, smo že v začetku januarja izrazili velik interes (večji od »pro rata«) za nabavo dodatnih količin cepiv tako proizvajalca BioNTech/Pfizer kakor tudi Moderne. Naša prioriteta je, da zagotovimo zadostno količino cepiva čim prej, v prvi polovici leta.

Krovne pogodbe o predčasnem nakupu cepiv proti COVID-19 v okviru skupnega javnega naročila na EU ravni s proizvajalci cepiv sklepa Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) v imenu držav članic EU. Države članice s proizvajalci cepiv proti COVID-19, ki imajo sklenjene pogodbe z EK, sklepamo le naročila o dobavah cepiv, ki so bila predhodno usklajena.

Države članice se smemo odločati, ali želimo nabaviti cepivo določenega proizvajalca v količini »pro rata«. Ker se cene med cepivi zelo razlikujejo, smo se članice glede navedenega tudi različno odločale in te odločitve sporočale EK, ki je pripravila končni razdelilnik cepiv glede »pro-rata« deleže in izražene interese. Ko so se te odločitve sprejemale, se ni vedelo, katero cepivo bo pridobilo EMA dovoljenje za promet, kar je pomenilo veliko negotovost. Zato je prevladalo stališče, da je najbolj varno, da izrazimo interes za nabavo vseh pogodbenih količin cepiv v deležih, kot nam glede na pro rata pripada. Slovenija se ni odločila za nakup opcijske ponudbe BioNTech/Pfizer in Moderna zaradi njihove časovnice dobav, ki je bila predvidena šele v drugi polovici leta. Naša prioriteta pa je, da zagotovimo zadostno količino cepiva čim prej, v prvi polovici leta.

Več preberite TUKAJ.