Doc. dr. Nina Petek in doc. dr. Luka Repanšek sta prejela priznanji Republike Indije

Doc. dr. Nina Petek z Oddelka za filozofijo in doc. dr. Luka Repanšek z Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje FF sta 18. 4. 2023 prejela priznanji Republike Indije za delo na področju raziskovanja sanskrta in indijskih filozofij. Doc. dr. Nina Petek je priznanje prejela za dvojezično monografijo Zapuščina miru in resnice: študije o življenju in delu Mahatme Gandhija, doc. dr. Luka Repanšek pa za Učbenik klasičnega sanskrta: glasoslovje, oblikoslovje, besedotvorje in elementi skladnje. Obe knjigi sta izšli pri Znanstveni založbi FF.