Do Ljubljane skozi Polzelo in Braslovče

Na včerajšnji seji ustavnega sodišča je bila ena izmed točk tudi zahteva za presojo ustavnosti trase 3. razvojne osi med Šentrupertom in Velenjem, a primer še vedno ostaja odprt. Mladinska iniciativa za 3. razvojno os iz protesta poziva Korošce, da v primeru padca državnega prostorskega načrta za pot v osrednjo Slovenijo izberejo cesto skozi Polzelo in Braslovče.

Čeprav ustavno sodišče zahtevo za presojo ustavnosti trase Šentrupert – Velenje obravnava prioritetno, se primer vleče že od lanskega januarja. Zaradi presoje je Dars zamrznil vse aktivnosti na tem odseku, kar predstavlja konkreten odmik od začrtane časovnice poteka izgradnje, podpisane v protokolu. O tej temi se je na ustavnem sodišču razpravljalo že v preteklosti, a Koroška in Savinjska zaenkrat ostajata brez odgovora.

V tem tednu so na izredni seji v Polzeli in v Braslovčah potrdili vztrajanje pri presoji, to pa je zopet razburilo Korošce. »Šokirani smo nad dikcijo vložene ustavne presoje s strani občin Braslovče in Polzela, ki nasprotujeta umeščanju 3. razvojne osi v prostor po ozemlju katerekoli od občin vlagateljic zahteve. To pomeni, da na območju občin Braslovče in Polzela ceste v prostor ni mogoče umestiti. Posledično pa je to kontradiktorno s političnimi akterji iz zadnjih dogajanj v spodnji Savinski dolini, da tudi oni podpirajo gradnjo 3. razvojne osi na Koroško,« sporoča Mladinska iniciativa za 3. razvojno os.

Ob tem pa iz protesta pozivajo vse Korošce, da naj za pot do avtoceste izbirajo alternativno možnost: »V primeru »padca« DPN Šentrupert-Velenje, ki vodi v neenakopravni položaj Korošcev, Mladinska iniciativa za 3. razvojno os iz protesta poziva vse voznike iz Koroške in Šaleške doline, da za pot v center države in nazaj, odslej izbirajo najkrajšo naravno pot od Velenja preko Polzele in Braslovč, do priključka na Štajersko avtocesto.«

So pa v Mladinski iniciativi za 3. razvojno os dodali, da bodo spoštovali odločitev ustavnega sodišča, ob tem pa pričakujejo, da se tudi gradnja na odseku Velenje – Slovenj Gradec nadaljuje ne glede na razplet v Savinjski dolini.

JP