Denar sprl koroške občine

Na včerajšnji seji Sveta Koroške regije je pri sprejemanju prvega dogovora za razvoj Koroške regije prišlo do burne in čustvene razprave glede višine dodeljenih kohezijskih sredstev za projekt gradnje čistilne naprave na Prevaljah in v Črni na Koroškem. Občini sta pričakovali več sredstev, kot pa jih z dogovorom prejmeta, Romana Lesjak je ob tem radeljskemu županu Alanu Bukovniku očitala, da se je v ozadju dogovarjal o delitvi sredstev.

Prva seja v znamenju vročih sporov

Prva seja pod vodstvom novega predsedujočega Svetu Koroške regije Alana Bukovnika se ni končala v slogu enotnosti koroških občin. Lahko bi dejali, da je neenotnost koroških občin pri sprejemanju skupnih odločitev in reprezentacijo pred Ljubljano oziroma državo že nekakšna stalnica. Pri sprejemanju prvega dogovora je prišlo do konflikta interesov pri deljenju kohezijskih sredstev za razvojne projekte regije.

Dogovor za razvoj Koroške regije zajema štiri projekte, to sta čistilni napravi v Črni na Koroškem in na Prevaljah, kolesarska povezava med Trbonjami in Mariborom ter regijska štipendijska shema. Vrednost teh štirih projektov je ocenjena na okoli 15 milijonov, za nadaljnje projekte v tej finančni perspektivi pa ostane še dobrih 11 milijonov evrov. Dogovor je sicer bil sprejet z devetimi glasovi za in dvema proti, pred tem pa se je med koroškimi župani odvila vroča debata glede delitve sredstev pri projektu čistilne naprave v Črni in na Prevaljah. Županja Črne Romana Lesjak in prevaljski župan Matic Tasič sta dogovoru nasprotovala, saj sta za gradnjo čistilnih naprav pričakovala dosti več sredstev, kot pa jih dogovor dodeljuje.

Skupen denar se razdeljuje v ozadju

Dogovor Občini Prevalje namenja 2,4 milijona evrov iz sredstev DRR, razliko štirih milijonov do polne vrednosti projekta mora zapolniti z lastnimi sredstvi. Prav tako mora Črna na Koroškem dobremu milijonu dodeljenih sredstev dodati še skoraj 2,3 milijona lastnih, kar je za majhni koroški občini prevelik zalogaj, menita Lesjakova in Tasič. »Občina Prevalje pod temi pogoji ne more zgraditi čistilne naprave,« pravi prvi mož prevaljske občine Matic Tasič.

Za nastalo situacijo je po njegovem mnenju kriva država, saj je, kot pravi Tasič, »tik pred zdajci spremenila pravila igre«. Nova pravila namreč narekujejo, da si Koroška sama razdeli dodeljena sredstva; teh je v trenutni finančni perspektivi 26,8 milijona, pred spremembo pa so občine s posameznimi projekti za sredstva kandidirale na razpisih. Delitev sredstev med občinami na način, kot ga je včeraj sprejel Svet Koroške, to je po številu prebivalcev, pa po mnenju Lesjakove ni sprejemljiv in pošten, saj odžira velik del sredstev in onemogoča gradnjo čistilnih naprav.

Ker gre za projekte, ki so pomembni ne samo na lokalni, ampak tudi na državni ravni, bi morala država neposredno financirati izgradnjo teh čistilnih naprav, tako kot je druge, ne samo na Koroškem, ampak po vsej Sloveniji.

Lesjakova pa županom, predvsem Alanu Bukovniku, očita dogovarjanje o včerajšnjem sklepanju in delitvi skupnega denarja v ozadju, pri čemer občini Prevalje in Črna na Koroškem nista bili  vključeni v pogovore.

Se Prevalje in Črna poslavljata iz Sveta Koroške regije?

Lesjakova in Tasič sta po seji Sveta Koroške regije izjavila, da s takšnim delovanjem in odnosom med občinami ne vidita več smisla pri sodelovanju v svetu regije. Tako lahko na eni od naslednjih občinskih sej v teh dveh občinah pričakujemo razpravo o izstopu Prevalj in Črne iz Sveta Koroške regije. »V tem se ne vidim več kot igralka in gledalka ter razmišljam, da ne bi več sodelovala v Svetu Koroške regije,« je po seji dejala Romana Lesjak. Matic Tasič pa pravi, da bo na občinski svet podal predlog, da razmisli o nadaljnjem sodelovanju v svetu.

Jon Petek