Delovna skupnost Geopark Karavanke odslej Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

Geopark Karavanke se je z novim letom preoblikoval iz delovne skupnosti v Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje. S preoblikovanjem med drugim odpirajo možnosti za lažje čezmejno sodelovanje in pridobivanje strateških projektov v naslednjem programskem obdobju EU.

V prvi polovici leta 2019 je vseh 14 občin na svojih občinskih svetih obravnavalo in sprejelo odločitev, da delovno skupnost preoblikujejo v Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje. V juniju 2019 se je pristojnima (nacionalnemu in deželnemu) organoma tudi uradno oddala vloga za ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Geopark Karavanke. Deželna vlada Koroške in Vlada Republike Slovenije sta vloge obravnavali in izdali odločbe, s katerimi sta soglašali z vzpostavitvijo EZTS. Geopark Karavanke je tako od 1.1.2020 dalje prvi EZTS na slovensko-avstrijski meji in hkrati tudi prvi EZTS z uradnim sedežem v Avstriji.

»Ključne prednosti, ki se jih nadejamo od EZTS so olajšano čezmejno sodelovanje, potencial za pridobivanje t.i. strateških projektov v naslednjem EU programskem obdobju ter ohranjanje statusa »najboljšega primera čezmejnega sodelovanja med občinami« v obmejnem območju Slovenija-Avstrija,« menijo v Geoparku Karavanke in dodajajo, da pričakujejo razširitev sodelovanja Geoparka tudi na ostalih področjih.

V Geoparku Karavanke v novem programskem obdobju Evropske unije od leta 2021 do 2017, na katerega se intenzivno pripravljajo, želijo prevzeti strateške naloge in projekte čezmejnega sodelovanja v smislu dežele Koroške in Republike Slovenije, kar je doslej že splošna praksa za Evropska združenja za teritorialno sodelovanje v obstoječih čezmejnih programih po celotni Evropi. »EZTS Geopark Karavanke je evropska regija prihodnosti in bo še naprej izpolnjevalo to stališče ter ga aktivno razvijalo naprej. Ponosni smo na to, kar smo v naši regiji doslej lahko dosegli, ponosni smo na to, da smo najboljši primer živega, učinkovitega evropskega razvoja v neposredni mejni regiji med Slovenijo in Avstrijo. Namen je izboljšanje trenutne situacije čezmejnega razvoja ter Geoparka Karavanke, kot edinstvenega evropskega prostora, da se poudarijo prednosti evropskega razvoja, tako na čezmejnem območju, kot tudi na podeželju,« sporočajo.