Delavnice za boljšo promocijo turistične ponudbe na Koroškem

V tem tednu je RRA Koroška izvedla prvo delavnico programa usposabljanja »Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?« za Koroške turistične ponudnike. Do letošnjega decembra se jih bo zvrstilo še šest.

Koroška je na turističnem zemljevidu še dobro skrita regija, pričajo statistični kazalniki. »Gre za turistično manj izrazito statistično regijo,« Koroško opisuje Statistični urad RS, ki razpolaga s podatki o turističnih nočitvah in zmogljivostih v Sloveniji.

»V 2016 je bil tukaj ustvarjen le 1 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji; manjša deleža turističnih prenočitev sta ustvarili le zasavska in primorsko-notranjska statistična regija. Od tujih turistov so v tej regiji ustvarili največ prenočitev hrvaški turisti,« ugotavljajo v publikaciji z naslovom Regije v številkah – Statistični portret slovenskih regij 2018.

A čeprav je Koroška bolj skrita, se turistična ponudba širi, s tem se počasi povečujejo tudi turistične nočitvene zmogljivosti. Vedno več je zanimanja za kolesarski turizem, Geopark Karavanke privabi nemalo gostov v kraje Mežiške doline, Kope vztrajno širijo svojo letno in zimsko ponudbo aktivnosti in še bi lahko naštevali. S pomočjo dogodkov, kot ga v teh mesecih prireja RRA Koroška, pa bodo lahko koroški turistični ponudniki svoje storitve in aktivnosti učinkovito in zanimivo predstavili Sloveniji, Evropi in svetu.

Za delavnice je veliko zanimanja

Prve delavnice, ki je potekala minulo sredo, se je udeležilo preko dvajset ponudnikov turističnih storitev, zaradi velikega zanimanja za vključitev v usposabljanje pa se RRA Koroška dogovarja za ponovitev izvedbe tudi za tiste ponudnike, ki jih zaradi omejenih kapacitet niso mogli vključiti v prvo skupino.

Usposabljanje je aktivnost v okviru projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« (koroska@digital), ki ga financirajo Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in občine Koroške regije. Namen projekta je turistično destinacijo Koroška bolj sistematično, ciljno usmerjeno in učinkovitejše komunicirati s pomočjo digitalnih orodij. Upoštevajoč (ne)razvitost digitalnega komuniciranja destinacije, bodo aktivnosti zajemale vzpostavitev organiziranosti za upravljanje »digitala«, optimiziranje obstoječih in vzpostavitev dodatnih kanalov komuniciranja, načrtovanje in pripravo vsebin, pospeševanje prodaje z izvajanjem spletnih kampanj ter izobraževanja ključnih lokalnih deležnikov turizma v destinaciji, še sporočajo iz RRA Koroška.

NK