Del loto dobitka v novo krožišče

Občina Ravne na Koroškem bo del denarja, ki ga je prejela od loto dobitka občana, namenila za gradnjo novega krožišča. Krožišče občina načrtuje na Javorniku, v letošnjem letu nameravajo naročiti projektiranje.

Neznani Ravenčan, ki je lansko leto zadel glavni dobitek slovenske loterije, je konkretno doprinesel tudi v občinski proračun. Za občino je znesek v višini 690 tisoč evrov več kot dobrodošel, namenili ga bodo za razne investicije.

Župan Tomaž Rožen je na družabnih omrežjih občane že lani povprašal za želje in predloge, kam bi ta denar vložili. Največ pobud je sicer bilo za obnovitev Rimskega vrelca, a je ta investicija, kljub dodatnemu denarju, za občinski proračun enostavno prevelika. Tako bo občina denar porazdelila med različne investicije, največji kos dobitka pa bo namenjen za novo krožišče. S tem bodo uredili pomembno križišče, kjer se v času prometne konice ustvarijo tudi zastoji.

Poleg tega pa župan Rožen v novem mandatu med drugim načrtuje začetek gradnje doma starejših, gradnjo novega vrtca, obnovo športne dvorane pri Osnovni šoli Prežihovega Voranca ter začetek gradnje kolesarske poti in pešpoti na poti do Dravograda.