DARS razočaral Korošce, hitra cesta se zopet odmika

Družba za avtoceste RS je na današnjem sestanku koordinacijskega odbora s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in DARS-a šokirala Korošce. DARS predlaga, da se na odseku Velenje – Slovenj Gradec gradbena dela pričnejo decembra 2020, na odseku Šentrupert – Velenje pa vsa dela mirujejo, saj še vedno ni znana odločitev Ustavnega sodišča o usodi uredbe o državnem prostorskem načrtu.
Spomnimo, da je bilo na zadnjem srečanju oktobra letos dogovorjeno, da bo decembra vsem stranem predlagana novelirana časovnica izgradnje 3. razvojne osi na Koroško.
DARS predlaga, da se na odseku Velenje – Slovenj Gradec gradbena dela pričnejo decembra 2020  (po protokolu bi se to moralo zgoditi decembra 2019). Na tem odseku bi se naj po protokolu gradbena dela zaključila konec leta 2023, DARS pa je predlagal zamik končanja gradbenih del v leto 2026.
Na odseku Šentrupert – Velenje vsa dela mirujejo, saj še vedno ni znana odločitev Ustavnega sodišča o usodi uredbe o državnem prostorskem načrtu. Ta naj bi bila znana šele na eni izmed pomladanskih sej Ustavnega sodišča. Ob tem ne moremo mimo dejstva, da lahko ta odločitev bistveno vpliva na razplet nadaljnjih aktivnosti izgradnje 3. razvojne osi na Koroško.
Beseda je tekla tudi o pričetku postopkov za sprejem državnega prostorskega načrta na odseku Slovenj Gradec – Otiški Vrh in Otiški Vrh – Holmec. Za odsek Slovenj Gradec – Otiški vrh – Holmec je protokol določil rok dokončanja prostorskega umeščanja v juniju 2020. Ministrstvo in DARS predlagata novelacijo časovnice tako, da bi se prostorsko umeščanje na odseku Slovenj Gradec – Otiški vrh zaključilo marca 2021, na odseku Otiški vrh – Holmec pa šele januarja 2023.
Takšne informacije za predstavnike Odbora za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško niso sprejemljive, zato se predlog časovnice zavrne. Tudi Ministrstvo za infrastrukturo je izrazilo nezadovoljstvo s pripravljeno časovnico. Zato je bilo dogovorjeno, da se v prvi polovici januarja prihodnje leto opravi novi sestanek, na katerem se predlaga nova časovnica. Na tem sestanku se pričakuje tudi prisotnost uprave DARS-a, za področje prostorskega umeščanja pa predstavnike Ministrstva za okolje in prostor.
V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os so šokirani in razočarani. Ugotavljajo, da je porušeno vso zaupanje med deležniki tega projekta. Ne morejo mimo pomislekov, da je bila Koroška ob podpisu protokola zavedena. Če januarja ne bodo ponujene optimistične informacije o resnem napredku projekta, bo Mladinska iniciativa za 3. razvojno os svetoma Koroške in Savinjsko-Šaleške regije predlagala ukrepe državljanske nepokorščine.
Prisotni predstavniki Koroške in Savinjsko-Šaleške regije so se tudi dogovorili, da bodo o nastali situaciji informirali tudi predsednika vlade Marjana Šarca ter ga pozvali k ukrepanju.