DARS »našel« rešitev za pričetek gradnje še letos? Protest do nadaljnjega zamrznjen

Na treh lokacijah med Velenjem in Slovenj Gradcem bo letos mogoče zasaditi prvo lopato na trasi koroške hitre ceste. Tako so na včerajšnjem sestanku zagotovili predstavniki družbe DARS, njihov pogodbeni projektantski biro in predstavniki Ministrstva za infrastrukturo.
Skupna ocenjena neto gradbena vrednost odseka Velenje – Slovenj Gradec znaša 380 milijonov evrov. Projektanti so pripravili tri predloge, kjer bi letos bilo mogoče pričeti z gradnjo 3. razvojne osi na Koroško. Skupna gradbena vrednost teh naj bi znašala okoli 30 milijonov evrov.

Ena izmed treh lokacij sta viadukta Jenina in Visočnik v bližini Podgorja. Opredelili so tudi gradnjo priključka Gabrke v celoti, deviacija regionalne ceste z nadvozom, trasa hitre ceste v dolžini 740m, transportna pot do Premogovnika Velenje in nato še gradnja viadukta Škalsko jezero v dolžini 100m, s priključnimi nasipi k viaduktu.

Gradnja se bo na teh odsekih pričela le v primeru, da bo projektiranje potekalo nemoteno. To je podlaga za pravočasno pridobitev gradbenega dovoljenja. Temu bo sledilo javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del. Če bo to izvedeno uspešno, se bi decembra letos gradnja na teh treh odsekih lahko pričela. Pristojni na DARS-u bodo morali pridobiti še kar nekaj pomembnih soglasij za pričetek gradnje s strani države, sporoča Mladinska iniciativa za 3. razvojno os. Da bodo soglasja pravočasna pridobljena, se bo morala potruditi predvsem vlada s svojimi službami. Podlaga za letošnji pričetek projekta je tudi potrjen investicijski program, ki se bo pripravil na podlagi idejnega projekta in ga bo moralo potrditi Ministrstvo za infrastrukturo.