Danes začne veljati novela Zakona o dohodnini

Danes začne veljati novela Zakona o dohodnini, ki prinaša davčno razbremenitev plač. Novela Zakona o dohodnini se uporablja od 1. januarja 2022, kar pomeni, da se bo lahko uveljavljala določitev davčne obveznosti po pravilih novele Zakona o dohodnini tudi za nazaj. Višje neto plače bodo prvič izplačane v aprilu.

 

 

 

Novela Zakona o dohodnini pa prinaša tudi:

  • seniorsko olajšavo
  • oprostitev plačila dohodnine od družinskih pokojnin, ki jih prejemajo otroci
  • višje in nove olajšave za zaposlovanje mladih
  • višje olajšave za donacije v šport
  • oprostitev plačila dohodnine za prejemke iz šolskih skladov
  • ukinitev plačila bonitete za uporabo službenih električnih vozil v zasebne namene
  • ugodnejšo obravnavo bonitet iz naslova pravice do nakupa oziroma pridobitve delnic ali deležev
  • znižanje obdavčitve dohodkov iz oddajanja premoženja v najem
  • olajšave za zelene in digitalne investicije
  • nižjo obdavčitev kapitala

Predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša je ob tem povedal: “Po sprejetju Zakona o dohodnini bodo neto plače občutno zrasle vsem zaposlenim. Samo čudimo se lahko tistim, ki so glasovali proti in ljudem ne privoščijo, da za dostojno delo dobijo dostojno plačilo in to brez tega, da bo gospodarstvo bolj obremenjeno.”

Višja splošna olajšava in nova dohodninska lestvica se bosta se bosta pri plačah za januar, februar in marec, če je plača za marec delno izplačana že pred uveljavitvijo zakona, upoštevali v informativnih izračunih dohodnine za leto 2022 (leta 2023), ko bodo nazaj prejeli preplačilo dohodnine za te mesece.