Danes začenja veljati četrti protikoronski zakon

Poslanci Državnega zbora so s 50 glasovi za in 23 glasovi proti izglasovali četrti protikrizni korona paket. V Zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 se spreminjajo in dopolnjujejo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije na področju dela, delovnih razmerij, štipendij in socialnega varstva. Poglavitne rešitve se nanašajo na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, na nadomestilo za odrejeno karanteno, zajeti so tudi ukrepi s področja institucionalnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu ter mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi, je le nekaj novitet.

Državni zbor je v četrtek zvečer s 50 glasovi za potrdil predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4). Omenjeni zakon nadomešča že sprejet PKP3.

S PKP4 se podaljšuje trajanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delu do 31. julija 2020. Vlada lahko ukrep pred njegovih iztekom s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020, so zapisali v sporočilu za javnost.

Do nadomestila plače upravičeni delavci v karanteni, ki ne dela ne morejo opravljati od doma

V sprejetem zakonu je nekaj dopolnitev, ki naj bi zagotovile boljši in učinkovitejši nadzor nad ukrepom skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo. Poleg tega je namen sprejetega zakona tudi blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne more opravljati in mu ni možno odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec na podlagi delovnopravne zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti. Sprejeti zakonski ukrepi tako delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi za te primere.

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena ob prehodu meje in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer višje sile. Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. V primeru odrejene karantene izplačano nadomestilo plače v celoti bremeni Republiko Slovenijo.

Več preberite TUKAJ.