Danes je potekala dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Danes je potekala dopisna seja Vlade Republike Slovenije, na kateri je sprejela naslednje odločitve:
Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila naslednje projekte:
  •  Gradnja zunanjega avditorija SNG Nova Gorica
  • Rekonstrukcija in dozidava objekta Center Trnovo – VDC Nova Gorica
  •  Gradnja bivalne enote Zeleni gozd, CUDV Dobrna
  •  Rekonstrukcija in nadzidava zahodnega krila Doma upokojencev Podbrdo – enota Petrovo Brdo
  •  Gradnja objekta Doma starejših občanov »Jezerca« Bovec
  •  Izdani odločbi za koncesijo za graditev žičniških naprav Kopnik in Pahernik
  •  Sprejeta Uredba o metodologiji za izračun referenčnih cen za medicinske pripomočke in medicinsko opremo