CUDV Črna na Koroškem je uspešno kandidiral na Javnem razpisu za izvajanje ukrepa zagotovitve varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih

Obveščamo vas, da je CUDV Črna na Koroškem, v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost, z dne 23.12.2022 (Uradni list RS 161/2022), uspešno kandidiral na Javnem razpisu za izvajanje ukrepa zagotovitve varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Na podlagi Sklepa Ministrstva za solidarno prihodnost, izdanega dne 30.06.2023, bodo Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, zagotovljena finančna sredstva, v višini 5.865.023,52 EUR.
Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, se tako omogoči izvajanje projekta »Izgradnja Doma starejših občanov«, v okviru katerega se predvideva gradnja dveh objektov za institucionalno varstvo starejših, za skupaj 48 dodatnih kapacitet.
Dve enoti Doma starejših bosta tako v prihodnjih letih nadomestili objekt, v katerem je svojo dejavnost CUDV Črna, polnih 55 let izvajal za oskrbo oseb z motnjami v duševnem razvoju.
Uporabnikom CUDV Črna, se v okviru procesa preobrazbe in v okviru projekta deinstitucionalizacije, ki ga CUDV Črna vzporedno izvaja od leta 2020, ta trenutek že zagotavlja ustreznejša namestitev v stanovanjske skupine za 4-6 oseb, znotraj celotne koroške regije. V 19 novih stanovanjskih enot bomo do 30.9.2023, preselili 96 uporabnikov, ki so dolga leta bivali v instituciji in jim tako zagotovili vključenost v lokalna okolja, bližje domu in primarnim družinam, kjer jim bomo tudi v prihodnje zagotavljali ustrezno podporo v skupnosti.
S takšnim pristopom CUDV Črna na Koroškem, kot prvi CUDV na nivoju Republike Slovenije, z zglednim sodelovanjem z Občino Črna na Koroškem, sledi viziji dolgotrajne oskrbe za pomoč ranljivim skupinam. Občina Črna na Koroškem pa bo na ta način v prihodnje lahko zagotavljala ustrezne namestitve tudi starejšim občanom, ki so pomoči potrebni.
Vir: CUDV Črna na Koroškem