»Civilmarš po zakonih ali izredna koračnica«

Paradiranje po DZ in še mimogrede skok v DS pod masko vseljudske podpore (beri 5000 podpisnikov) izgleda kot marš brez dirigenta in bobna. Razpravljali – izredno – smo namreč o zakonu, ki ga je pripravila civilna družba, in o zakonu, ki določeni civilni družbi daje v upravljanje JZ RTV, financirajo pa ga državljani z mesečnim plačilom 12,75 € (150 € letno). Dong, bong, bum …

 

Predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki ga je pripravil Inštitut 8. marec s podpisi 5000 volivcev, posega v kar 11 veljavnih zakonov z namenom povrnitve v stanje, kot je bilo pred 13. 3. 2020, torej pred začetkom vlade Janeza Janše. Po mnenju predlagatelja so bile v času od 13. 3. 2020 do spomladi 2022 sprejete številne zakonske novele obstoječe zakonodaje, ki bi naj v pravni sistem vpeljale mehanizme, ki povečujejo vpliv politike, povečujejo neenakost in rušijo temelje pravne države. Uuupsss, prvi spotik marširanja … Le kje, le komu, le koga?

Ves čas slišimo civilna družba, civilna družba, iz tega kar povzamejo skupno ime ljudstvo. In kaj definiramo kot civilno družbo v Sloveniji? Očitno samo delček ljudstva. Tako lahko mirno govorimo o izigravanju pojma civilne družbe in s tem ljudstva, ki se lahko izreče zgolj na referendumu. Ni nobenega razumnega in stvarnega razloga hitre obravnave in sprejetja predlaganih rešitev, torej je edini razlog politični; glas(ba) ljudstva utihne, civilmarš se začne, dirigent okrca tudi člane Državnega sveta in se postavi nad vse.

V nadaljevanju se bom dotaknila področja šolstva, in sicer o 2. členu tega zakona, ki govori o sestavi sveta javnega vrtca oz. šole, pri čemer predlagatelj navaja, da »želi odpraviti večji vpliv politike v šolah in vrtcih s spremembo sestave svetov. Predlagatelji torej vračajo sestavo svetov na prejšnjo sestavo (3+5+3): trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. A pri tem ni podanih utemeljenih razlogov, v čem sestava svetov izobraževalnih zavodov po formuli 3+3+3 (enako število vseh deležnikov) predstavlja vpliv politike v šolah in vrtcih. Ravno nasprotno, sprejeta rešitev predstavlja uravnoteženost in enakost položaja v svetu zavodov.

In še nekaj. Revizijsko poročilo Računskega sodišča o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov. Revidiralo je učinkovitost vlade RS in več ministrstev, med njimi tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v delu, ki se nanaša na sistem upravljnaja javnih zavodov od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018. In ugotovitev? Revidiranci so bili delno učinkoviti. Med drugim je RS RS zapisalo: »Prevladujoč vpliv predstavnikov zaposlenih in uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v svetu lahko povzroči, da svet postane bolj organ notranjih ali zunanjih uporabnikov, ki zasledujejo svoje partikularne interese, … torej svoje lastne interese in šele nato javnega …« Torej so predstavniki delavcev s predlagano spremembo v privilegiranem položaju, kar lahko posledično pomeni tudi težave pri odločitvah ravnatelja (všečnost). Zaposleni so namreč že del odločanja, sodelujejo pri razvojnih usmeritvah preko različnih aktivov, programskih zborov, komisije za kakovost, timov …

Tej spremembi nasprotuje tudi Skupnost občin Slovenije, 212 slovenskih občin, županov, predstavnikov ljudstva.

A civilmarš gre dalje!

Tako je tudi z Zakonom o RTV, ki ga je vložila sedanja vlada RS, nasprotuje mu tudi Državni svet. Poročevalec DS dr. Matjaž Gams je menil, da predlagatelji razmišljajo kratkoročno, saj bi takojšnja zamenjava 40 ljudi na RTV lahko postala praksa vsakokratne novo izvoljene oblasti; meni, da gre za prehud poseg politike v javni zavod. Javni zavod RTV Slovenija bodo upravljali zaposleni in predstavniki določenih civilnih družb. Ne ne ne, ne bojte se, tukaj ni, recimo, predstavnic kmečkih žena ali prostovoljnih gasilcev ali …

In kdo jih bo financiral? Mi, državljani RS, ki bomo kljub plačevanju brez možnosti odločanja in vplivanja. Gremo na referendumu in se odločimo, da tega vladnega zakona o RTV ne podpiramo.

In še zadnje, Zakon o dolgotrajni oskrbi zamikajo za najmanj eno leto … Bong po glavi veh nas, mlajših in starejših!

No, pa je civilmarš v polnem teku, paradira po najvišjih inštitucijah, po zakonih, izvoljeni poslanci koalicije pa paradirajo po razglašeni muziki brez aplavza ljudstva. Večine.

Alenka Helbl, poslanka v DZ RS