Čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Na današnji dan pred 32 leti, 26.12.1990, je bil razglašen rezultat plebiscita o samostojnosti, zato na današnji dan praznujemo praznik dan samostojnosti, ki so mu pozneje dodali še ime dan enotnosti. Plebiscit je sicer bil tri dni prej, 23.12.1990. V teh decembrskih dneh leta 1990 se je slovensko ljudstvo skoraj enoglasno odločilo, da bi raje kot v skupni socialistični državi živeli v samostojni, demokratični republiki.

 

 

6. decembra, na Miklavževo, je potekala 11. skupna seja vseh zborov Skupščine Republike Slovenije. Pod drugo točko dnevnega reda je bil obravnavan predlog Zakona o plebiscitu, o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Sprejeti zakon je določal, da bo slovensko ljudstvo v nedeljo, 23. decembra, glasovalo o samostojnosti in odcepitvi od skupne države Jugoslavije. Takratni predsednik Skupščine Republike Slovenije dr. France Bučar je zbranim pojasnil, zakaj je potrebna čimprejšnja odcepitev: »Več razlogov govori zdaj za to, da izpeljemo plebiscit, ne da bi čakali na sprejem nove ustave. Vzpostavljanje nove politične in ekonomske ureditve v Sloveniji in Jugoslaviji je steklo prepočasi. /…/ Jugoslovansko gospodarstvo zaradi vpetosti v obstoječi sistem, pa tudi slovensko gospodarstvo, se čedalje bolj približuje kaosu, z nepredvidljivimi ekonomskimi, socialnimi in političnimi posledicami.«

Na današnji dan pred 32 leti so torej razglasili rezultate plebiscita. Ljudstvo je odločilo, da želi živeti v samostojni državi. Plebiscita se je sicer udeležilo 93,2% vseh volivcev, ki so odgovarjali na vprašanje: ”Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?” Za samostojno Slovenijo je glasovalo 1.289.369 volilnih upravičencev, kar je znašalo 88,5 odstotka, nasprotovalo pa jih je komaj 57.800. Dan samostojnosti in enotnosti praznujemo z več proslavami po celotni državi, tudi na Koroškem. Minuli petek je v dvorani Družbenega doma potekala slovesnost, ki so se je udeležili vidni predstavniki osamosvajanja države, slavnostni govorec je bil zunanji minister takratne Demosove vlade Janez Janša. Spominjal se je trnove poti osamosvajanja. Plebiscit 23. decembra je po Janševih besedah najpomembnejši dan slovenskega naroda in dan, ko smo si Slovenci sami.

Vse do leta 2005 se je praznik imenoval le dan samostojnosti, a so ime s spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih dopolnili kot dan samostojnosti in enotnosti. Razlog za to pa je bil, da smo takrat Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini.