Cerar poziva upravo DARS k odgovorom, sicer naj ta odstopi

Včeraj je na sedežu SMC v Ljubljani potekal sestanek med Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os ter vodstvom stranke SMC. Povod za srečanje je bilo pismo Mladinske iniciative, naslovljeno na dr. Mira Cerarja, zaradi odmikov v časovnici izgradnje 3. razvojne osi na Koroško.
Prisotni so uvodoma ugotovili, da je bil julija 2017 podpisan protokol, ki zajema tudi časovnico izgradnje 3. razvojne osi na Koroško. Protokol bazira na obljubi vlade Mira Cerarja iz marca 2015, da se bo gradnja odseka štiripasovne hitre ceste A1 – Velenje – Slovenj Gradec pričela prav v letošnjem letu.  Z dokumenti je bilo ugotovljeno, da je časovnico, ki je sestavni del protokola, pripravil DARS. Na podlagi teh okoliščin sta bila sprejeta dva zaključka; na relaciji Velenje – Slovenj Gradec ne obstajajo nikakršne objektivne okoliščine, da se gradnja tega odseka ne bi mogla pričeti v decembru 2019, saj se pogodbeni rok za izvedbo projektiranja izteče v jeseni tega leta. Korošci vztrajajo, da mora DARS časovnico iz protokola v tem delu realizirati tako, kot je bila predvidena.
Poleg tega so še sklenili, da mora uprava DARS-a podati pojasnilo, zakaj ni ugovarjala predlagani časovnici v protokolu julija 2017 oz. javno opozorila, da ta po njihovem mnenju ni bila realna. Če je uprava DARS ob podpisu protokola menila, da vsebina ni realna, bi pričakovali, da bo zato odstopila. Če uprava DARS danes nima tehtnih in objektivnih razlogov, s katerimi pojasnjuje zamike v časovnici izgradnje 3. razvojne osi na Koroško, se pričakuje njihov odstop.