Cerar podpira zakon o sanaciji Celjske kotline, Mežiški dolini sploh ne odgovori

Danes bo v državnem zboru potekalo glasovanje o zakonu o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline, ki ga bo vladna SMC podprla. Medtem pa Zgornja Mežiška dolina še vedno čaka Cerarjev odgovor na dopis, v katerem Mežica, Črna na Koroškem in NIJZ prosijo vlado za dodatna sanacijska sredstva.

Prvorazredne in drugorazredne regije

Namen predloga zakona o sanaciji Celjske kotline, ki ga je vložila poslanka SMC Janja Sluga, je začek izvajanja ukrepov za zmanjšanje posledic okoljske škode, ki so posledica dolgoletne metalurške dejavnosti. V ukrepih za sanacijo je poudarek na zemlji na otroških igriščih in spremljanju zdravstvenega stanja otrok. Bere se, kot da bi pisali o svinčeni Zgornji Mežiški dolini, a vlada onesnaženih območij v državi ne obravnava z enako vnemo in zagnanostjo.

Zdravje ljudi v Celjski kotlini je očitno vredno več kot zdravje Korošcev; v poslanski skupini SMC so ocenili, da ni druge rešitve, kot pa da se področje uredi z zakonom, ko gre za sanacijo Zgornje Mežiške doline, pa so očitno drugačnega mnenja. Naj spomnimo, da so vsakoletna preverjanja vsebnosti svinca v krvi otrok Mežice in Črne na Koroškem lani pokazala izjemno številčne povišane vrednosti – vsak peti otrok v omenjenih občinah ima povišane vrednosti svinca, toksične kovine, ki na živčevju in možganih puščajo hude posledice, še posebno pri otrocih.

Cerarjev molk pove več kot tisoč besed

Že septembra lani so občini Črna na Koroškem in Mežica ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Območna enota Ravne na Koroškem, na kabinet predsednika vlade RS Mira Cerarja naslovili dopis, v katerem vlade niti ne pozivajo, naj sprejme poseben sanacijski zakon – kar bi bilo ob tako številčni zastrupljenosti otrok povsem upravičeno –, ampak želijo le dopolnitve ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja Zgornje Mežiške doline. Gre za manjkajoča sredstva v višini dobrih dveh milijonov evrov, ki jih vlada z nedoslednim upoštevanjem sanacijskega odloka Mežici, Črni in NIJZ ni namenila, ter nekaj manj kot 8 milijonov dodatnih sanacijskih sredstev za normalno, dosledno izvajanje sanacijskih ukrepov v prihodnjih letih.

Cerarju in njegovim ministrom pa se ne zdi vredno, da bi dolini vsaj odgovorili, četudi negativno. Dopis so vladi poslali 11. septembra 2017, danes je 20. februar 2018, odgovora pa občini in NIJZ še niso prejeli. Z molkom je Cerar Korošcem jasno in glasno povedal, da mu je za dolino prav malo mar. Ob tem pa se lahko spomnimo še vedno aktualne izjave aktualne okoljske ministrice Irene Majcen, ko je dejala, da narava vse sanira sama, lep dokaz za to pa je Zgornja Mežiška dolina.

V celoti objavljamo dopis, ki so ga Mežica, Črna na Koroškem in NIJZ OE Ravne na Koroškem naslovili na kabinet predsednika vlade.

JP