Cene lesa v enem letu padle za 25 odstotkov

V enem letu, odkar je vetrolom pustošil po koroških gozdovih, so se odkupne cene lesa v Avstriji znižale za 25 odstotkov. Avstrija je destinacija, kamor koroški lastniki gozdov prodajo največ lesa, avstrijska kmetijska zbornica ob nizkih cenah opozarja na eksistencialni problem kmetov.

Kmetijska zbornica Koroške skrbno spremlja mesečne premike cen lesa, ugotovitve za minulo leto pa so precej zaskrbljujoče. Cena za kubični meter je namreč padla iz več kot 90 evrov na okoli 70, kar je 25-odstotni padec. Ob takšnem gibanju cen, ki zaenkrat še ne kaže obrata v drugo smer, je ogrožena eksistenca mnogih kmetov, ki jim je primarni vir dohodka predstavlja prodaja lesa.

Na območju avstrijske Koroške so največ škode utrpeli lastniki gozdov na območju Borovelj, Žitare vasi, Sel in Železne Kaple. V slednji občini je bilo sprva ocenjeno, da je uničenih 300 tisoč kubikov lesa. A danes bi si Kapelčani želeli, da bi bilo tako. »Druga cenitev škode je znašala že 600 tisoč kubikov, pri zadnji, tretji cenitvi pa smo prišli do milijona kubikov uničenega lesa,« zaskrbljujočo situacijo opiše podžupan Gabriel Hribar. Tudi sam je lastnik gozda, pod silo narave je padlo za okoli 600 kubičnih metrov lesa. »Če preračunam, škoda znaša okoli 20 tisoč evrov. A moj primer je eden izmed manjših.«

Kmetje se ob tem srečujejo z mnogimi težavami. Primanjkuje namreč delovne sile za spravilo poškodovanega in posekanega lesa, žage pa ne sprejemajo več lesa, saj nimajo dovolj kapacitet za obdelavo. Skrb nad razmnoževanjem podlubnikov sta obe strani Koroške izražali že dneve po vetrolomu, saj je bilo takoj jasno, da so hude vremenske razmere presegle zmožnosti hitre in učinkovite sanacije. Že pred leti, ko je slovenske gozdove opustošil žled, smo bili priča razmahu podlubnikov. Po takšnih naravnih katastrofah lahko povečano število podlubnikov v roku nekaj let povzroči vsaj še enkrat toliko škode, kot žled ali vetrolom.