Bodo Korošci v Ljubljani tokrat enotni?

Minuli petek, 4. avgusta, so se na pobudo novopečenega predsednika Sveta Koroške regije Alana Bukovnika sestali podpisniki skupne izjave v podporo gradnji tretje razvojne osi. Od Ministrstva za infrastrukturo do konca avgusta zahtevajo termin za sestanek, kjer želijo prejeti informacije o aktivnostih v smeri izgradnje.

Korošci bodo preverjali aktivnosti ministrstva

Na sestanku, kjer se je sestal del podpisnikov skupne izjave iz gospodarskega, političnega in civilnodružbenega okolja Koroške in Savinjsko-Šaleške regije, je bilo govora predvsem o nadaljevanju že pričetih aktivnostih in začenjanju novih, napovedanih in obljubljenih. Veliko je bilo že slišanega na Koroškem in za Koroško, vendar je bilo (pre)malo od povedanega tudi uresničenega, zato se Korošci ne ustavljajo.

Dogovorili so se, da se morajo aktivnosti za načrtovanje in izgradnjo odseka hitre ceste od Šentruperta preko Velenja do Slovenj Gradca nadaljevati, prav tako se mora prostorsko umeščanje trase Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec, kjer se je cesta v prostor že umeščala, vendar ob tem še ni prišlo do sprejetja državnega prostorskega načrta. Med drugim bi bilo treba nadaljevati tudi študijo posodobitve in prostorskega umeščanja odseka med Otiškim Vrhom in Holmcem, so še zapisali na družabnem omrežju Facebook.

Prav tako pa pobudniki za gradnjo hitre ceste poleg dogovarjanja med sabo in z Ljubljano vodilnim tudi budno gledajo pod prste. Udeleženci sestanka se torej želijo z ministrom Gašperšičem ponovno sestati, s sestanka pa želijo na Koroško prinesti informacije o poteku in napredovanju aktivnosti, za katere so se s podpisanim protokolom s strani ministra dogovorili, da se bodo izvajale v skladu s protokolom določenim časovnim okvirjem.

Čas bi se raje vozil z vlakom

Kaj bo sestanek prinesel oziroma odnesel, pa se pustimo presenetiti. Zadnji sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor RS je bil namreč pravo presenečenje. V Ljubljano so odšli z namenom, da z enotnim glasom Koroške spregovorijo o umeščanju trase Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec, besede Korošcev pa so bile vse prej kot enotne. Na sestanku o cesti se je govorilo celo o železnici.

Župan Mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas je na sestanku namreč izrazil svoje osebno stališče, ki je sicer drugačno od stališča slovenjgraškega občinskega sveta, da se zavzema za ureditev obstoječih cest v okviru koridorja, ob tem pa je Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os pozval, naj se raje zavzema za gradnjo železnice. »Strinjam se in sem močno za to, da dobimo boljše ceste. Ena pot do tega je realna in izvedljiva v kratkem času, druga pa je populistična in ne prinaša rezultatov, prinaša samo dolge postopke in negotovost,« je Čas primerjal svojo idejo z idejo Mladinske iniciative za 3. razvojno os in njene člane označil za populiste. Ob tem je dejal, da se bi lahko od mladih pričakovalo zavzemanje za posodobitev železniške proge.

Aljaž Verhovnik pa je Času, čeprav je njegovo osebno stališče poznal že dlje časa, vseeno zaupal, da bo sodeloval pri enotni reprezentaciji Koroške v Ljubljani. »Ravne so mu pripeljale štiripasovnico na prag njegovega mesta in žalosti nas, da tega ne prepozna,« pravi Verhovnik in za populistične označuje ravno Časove besede ter želje o obuditvi propadle koroške železnice.

JP