Bo ustavna presoja dokončno pokopala sanje o koroški hitri cesti?

Na dananšnji seji ustavnega sodišča bodo razpravljali o zahtevi za ustavno presojo uredbe o državnem prostorskem načrtu za hitro cesto na odseku Šentrupert – Velenje. Korošci so ob tem zaskrbljeni nad prihodnostjo koroške cestne infrastrukture.

Civilne iniciative v savinjskih občinah so z vloženo ustavno pritožbo, ki sta jo podpisali tudi občina Braslovče in Polzela, dosegle začasno ustavitev postopkov za gradnjo odseka 3. razvojne osi na relaciji Šentrupert – Velenje. V iniciativah izpostavljajo, da je gradnja v nasprotju z državno prometno politiko in da bi realizacija gradnje pripeljala do rušenja mnogih zasebnih objektov. Nadzorni svet Darsa zaradi vložene pritožbe ni podal zelene luči za podpis pogodbe s projektanti na omenjenem odseku, projektiranje je še pod vprašajem, s tem pa prihodnost celotne trase zgornjega dela 3. razvojne osi do Koroške.

Ob tem pa so v koroški Mladinski iniciativi za 3. razvojno os zaskrbljeni nad prihodnostjo sodobne koroške prometnice. Sprašujejo se, če bo ustavna presoja dokončno pokopala sanje o koroški hitri cesti. “Korošci smo zato upravičeno zaskrbljeni in upamo, da bo ustavno sodišče prepoznalo širši javni interes izgradnje celovitega prometnega omrežja v Sloveniji in ne bo podleglo koristim zasebnih interesov,” sporočajo. Če bo ustavno sodišče ugodilo v prid savinjskim civilnim iniciativam, bodo najverjetneje ustavljeni vsi postopki projektiranja na odseku Velenje – Slovenj Gradec, ki pravkar potekajo, še opozarjajo v Mladinski inciativi za 3. razvojno os in dodajajo, da bi se tako pričetek gradnje ceste zamaknil za več kot desetletje.

V nedeljo, 16. septembra, pa se Mladinska iniciativa odpravlja na 4. kolesarjenje po trasi 3. razvojne osi. Prvo kolesarjenje so organizirali v opomin vladajoči politiki, da mora pričeti s postopki realizacije 3. razvojne osi, letošnje kolesarjenje pa bo v znamenju nove vlade, ki nastaja ravno v teh dneh – kolesarili bodo pod sloganom “Bo nova vlada tej nalogi kos?!”. Ob 9. uri se bodo podali na pot od Šentruperta, skozi Velenje in preko Graške gore do Slovenj Gradca, pot pa bodo zaključili na Ravnah na Koroškem.

JP