Bo tokrat s prodajo Rimskega vrelca več sreče? V Kotljah je bil kitajski investitor.

Po naših informacijah si je konec minulega tedna zapuščeni in propadajoči kompleks Rimskega vrelca v Kotljah ogledal premožni kitajski investitor. Na Koroško ga je pripeljal znani koroški odvetnik, obisk pa je seveda bil povezan s tem, da je občina Ravne na Koroškem objavila javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, ki predstavljajo kompleks Rimski vrelec.

Premožni Kitajec pozna tender za prodajo in tudi obsežni elaborat, ki ga je občina naročila v lanskem letu. Potencialni kupec, ki prihaja iz Šanghaja, bi lahko pomenil še eno upanje za rešitev tega kompleksa, sicer pa je treba počakati do konca javnega zbiranja ponudb, ki se bo izteklo te dni in se bo pokazalo, kakšno je sploh zanimanje za nakup tega kompleksa. Že lani so potekali pogovori z enim kitajskim investitorjem, vendar do realizacije ni prišlo. Razpis je bil v Uradnem listu RS objavljen 4.10.2019, rok za predložitev ponudb pa je 45 dni.

Saga s prodajo Rusu Abidevu

Ravenska občina doslej s prodajo tega kompleksa nikakor ni imela srečne roke, prava kalvarija (ali saga, kakor želite) je potekala ob nakupu Rusa Muse Abideva, lastnika Inštituta za imunopatologijo in preventivno medicino. Vrelec je bil prodan in hkrati ni bil prodan, ker si je Rus premislil, občina je Rusu na koncu vrnila večino kupnine, ki je znašala 480 tisoč evrov.

Sicer pa kompleks Rimski vrelec zajema stavbna zemljišča v izmeri 15.998 kvadratnih metrov, od tega objekte v izmeri 1.262 kvadratnih metrov.  Gre za  hotelski objekt, pomožne objekte, parkirišča in ostalo infrastrukturo, ki zajema tudi vodnjak z izvirom naravne mineralne vode. Toda občina ne razpolaga z vodno pravico za ta vodni vir, kupca torej čaka še naloga pridobitve vodne pravice.

Nepremičnine občina prodaja z namenom, da novi lastnik obstoječi objekt hotel Rimski vrelec obnovi oziroma postavi povsem na novo, enako velja za pomožne objekte, parkirišča in ostalo infrastrukturo. Namen je jasen: želja po spodbujanju turizma, gospodarske ali zdravstvene oziroma zdraviliške dejavnosti. .

Prost dostop občanov do »kiseve vode«

Kupec se bo pri podpisu pogodbe tudi zavezal, da bo omogočal dostop občanov do mineralne vode ter njeno brezplačno koriščenje za osebno rabo. To je dobra novica za vse, ki tudi danes radi hodijo na zapuščeni Rimski vrelec po »kisevo vodo.«

Nekoč je bilo v Kotljah mogočno zdravilišče, zdravilno vodo iz tega vrelca pa so pili tudi na cesarskem Dunaju. Foto: arhiv Koroškega filatelističnega društva

Najkasnejši rok za pričetek gradnje sta dve leti, če je mogoče seveda prej, rok pa se prične odštevati od podpisa prodajne pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Najkasnejši datum za pričetek obratovanja obnovljenega oz. na novo zgrajenega objekta pa so štiri leta.

Nepremičnine, ki so predmet prodaje (razen parcele491/1 k.o.896 Kotlje), so obremenjene s hipoteko hipotekarnega upnika llPM, Inštituta imunopatologije in preventivne medicine, d.o.o. Občina Ravne na Koroškem bo s kupnino, ki jo bo prejela od kupca, dokončno poplačala terjatev do podjetja Muse Abideva in kupcu v roku 30 dni po prejemu celotne kupnine skupaj z zemljiškoknjižnim dovolilom izdala tudi izbrisno dovoljenje, na podlagi katerega bo lahko kupec vpisal lastninsko pravico na vseh nepremičninah.

JP