Bo nekega dne v Kotljah stal hotel z več kot 100 sobami?

Občina Ravne na Koroškem skupaj s pogodbenim sodelavcem Bogdanom Lipovškom še vedno išče potencialnega kupca Rimskega vrelca. Investitor, ki se bo odločil za nakup razvaline nekoč mogočnega letovišča in hotela pod Uršljo goro, bo moral poleg stroška nakupa zemljišča in sanacije vrelca v samo gradnjo hotela s 120 sobami vložiti še predvidoma med 6,5 in 7,2 milijona evrov.

Korošci že desetletja spremljamo klavrno podobo nekoč veličastnega letovišča s kopališčem, ki vedno bolj propada in kazi idilično podobo doline pod Uršljo goro. Propadajoči kompleks, katerega zlati časi segajo v začetek 20. stoletja, je ponujal kar 35 postelj, hladne in tople kopeli, imeli so celo svojega zdravnika. Mineralna voda, polnjena pri tamkajšnjem izviru, je slovela kot najboljša namizna voda na Avstro-Ogrskem. A iz dneva v dan bolj propadlega objekta, za katerega je v investicijskem elaboratu predvidena rušitev in postavitev novega, sodobnega hotela, občina skupaj s pogodbenim sodelavcem Bogdanom Lipovškom ne najde ravno najbolj zainteresiranih kupcev.

Bogdan Lipovšek ima namreč bogate izkušnje z vodenjem hotelov, 24 let je bil prvi mož prestižnega Grand hotela Union v Ljubljani. Župan Raven na Koroškem Tomaž Rožen je na minuli novinarski konferenci dejal, da se Lipovšek ukvarja tudi s pridobivanjem morebitnih investitorjev. Trenutno v Ljubljani potekajo sestanki in obiski, cilj občine pa je, da se nepremičnina ne bi zgolj prodala, ampak pa bi se kupec ob prodaji zavezal, da bo Rimski vrelec v določenem času obnovljen in funkcionalen.

Optimistične napovedi poslovanja

Kako bi lahko hotel deloval in bil videti, opredeljuje tudi Lipovškov investicijski elaborat, ki poleg vseh glavnih informacij o lokaciji, zgodovini, okolici in turizmu vsebuje tudi zelo posplošeno oceno višine investicije v prenovo, števila zaposlenih za obratovanje hotela in simulacijo poslovanja za prvih pet let. Ocena investicije gradnje brez stroška nakupa zemljišča, priprave za gradnjo in sanacije vrelca se giblje med 6,5 in 7,2 milijona evrov.

V elaboratu je predstavljen hotel s 120 sobami in 48 zaposlenimi. S konservativno simulacijo poslovanja v prvem letu delovanja je predstavljeno, da bi hotel s 45-odstotno letno zasedenostjo sob ustvaril skoraj dva milijona letnih prihodkov, od tega bi bruto dobiček znašal milijon evrov. Marsikateri investitor bi se pri gradnji hotela na Koroškem verjetno raje odločil za manjše število sob, kar pa seveda pomeni tudi manjše prihodke in število zaposlenih.

Najbližje temu so bili, ko so sklenili posel z ruskim investitorjem, zdravnikom Muso T. Abidovom, vendar se je celoten projekt investicije in obnove sfižil. Kot smo na portalu e-Koroška že poročali, je občina ta kompleks prodala za 480 tisoč evrov, v pogodbi pa je bilo tudi dogovorjeno, da bo Rus v propadajoči objekt investiral 2,3 milijona evrov. Tako bi na lokaciji Rimskega vrelca zrasel nov moderen rehabilitacijski center, v katerem bi delovala mednarodna ekipa zdravnikov, poleg tega pa bi nov hotel nudil 22 sob. Ruski investitor je razmišljal tudi o vzpostavitvi polnilnice za mineralno vodo, katere izvir je dobil z nakupom zemljišča. Od vsega tega naštetega ruski investitor ni uresničil nič; s spremembo pogodbe so določili, da se ruskemu zdravniku v štirih letnih zneskih vrne 400 tisoč evrov kupnine, pogodba pa Rusu nalaga, da občini plača 80 tisočakov globe.

JP