Bo Mežiška dolina bogatejša za 12 defibrilatorjev?

Občine Mežiške doline obravnavajo projekt, s katerim bi v dolini namestili 12 novih AED aparatov. S projektom »Skupaj za varni jutri«, vrednim dobrih 80 tisoč evrov, bi pridobili tudi osem agregatov za oddaljene zaselke.

Mreža avtomatskih eksternih defibrilatorjev se je v Mežiški dolini v zadnjih letih precej razširila. Trenutno je v štirih občinah doline nameščenih 43 AED aparatov, iniciativa AED pa si prizadeva, da bi bilo aparatov še več. Tako bi v okviru projekta Skupaj za varni jutri po dolini namestili dodatnih 12 defibrilatorjev. »Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti v razvitem svetu. Najtežji zaplet je srčni zastoj. Vsak dan v Sloveniji umre zaradi srčnega zastoja v povprečju 5-6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi vpričo drugih ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. S poznavanjem temeljnih postopkov oživljanja in usposobljenostjo za uporabo AED aparata, bi bila možnost preživetja občanov s srčnim zastojem večja,« je v dokumentu identifikacije investicijskega projekta opredeljen razlog projekta.

V okviru projekta, ki ga koordinira LAS Mežiške doline, strošek 80.547,38 evrov pa bi pokrile občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem, bi občane tudi usposabljali. Za spoznavanje postopkov oživljanja, pravilne in učinkovite rabe AED naprave bi razne informativne materiale, kot so zloženke, priročniki, organizirali pa bi tudi delavnice.

Projekt ob tem zajema tudi nakup osmih agregatov različnih zmogljivosti. Ti agregati bi bili namenjeni za oddaljene zaselke, ki ob hudih neurjih zaradi izpada elektrike ostanejo brez elektrike in komunikacije.

Razrez stroškov projekta. (Vir: DIIP Skupaj za varni jutri)

Več kot polovico stroška projekta bi pokril Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). Občine Mežiške doline bi skupno za projekt prispevale okoli 25 odstotkov celotne vrednosti, to je slabih 20 tisoč evrov. Kljub majhnosti občin je breme za občinski proračun precej sprejemljivo. Občinski svetniki so projektu naklonjeni; včeraj je Odbor za gospodarstvo v Mežici sprejel sklep, s katerim predlaga občinskemu svetu, da projektu da zeleno luč. Občine bodo na prihajajočih sejah obravnavale DIIP in pričakujemo lahko, da bo Mežiška dolina do leta 2021 bogatejša za 12 defibrilatorjev in 8 agregatov.

JP