Bernekerjeva nagrada v roke Francu Berhtoldu

V času okrog slovenskega kulturnega praznika, ki ga je Slovenija razglasila tudi za državni praznik, je na Koroškem pestro kulturno dogajanje. Vsako leto tak čas občina Slovenj Gradec odloča o dobitniku Bernekerjeve nagrade. Nagrada, ki se podeljuje za kulturne dosežke v Slovenj Gradcu, je poimenovana po znanem kiparju Francu Bernekerju. Letošnji dobitnik nagrade je slikar Franc Berhtold, plaketa pa gre v roke Dragu Balabanu, glasbeni skupini, kvartetu klarinetov Claritet in Adiju Smolarju.

Berneker kot eden pomembnejših kiparjev na slovenskih tleh

Mestna občina Slovenj Gradec vsako leto podeli Bernekerjevo nagrado za dosežke na področju kulturnega ustvarjanja in večletnega kulturnega dela. Nagrado so poimenovali po slavnemu slovenjgraškem kiparju Francu Bernekerju. Berneker je bil eden izmed prvih modernih kiparjev na slovenskih tleh, kakovost njegovih umetniških del pa sega tudi izven meja Slovenije. Eno izmed njegovih najbolj znanih del je spomenik Primožu Trubarju v Ljubljani nasproti Moderne galerije, ki je bil razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Gre za najstarejši spomenik Trubarju, ki je bil postavljen ob 400-letnici njegovega rojstva. Ta spomenik je pomembna slovenska kulturna dediščina, sicer pa večino Bernekerjevih del hranita Narodna galerija v Ljubljani in Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec.

Vir: Google Maps

Letošnja Bernekerjeva nagrada v roke slikarju Francu Berhtoldu

Torkatno Bernekerjevo nagrado je Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj podelila slikarju Francu Berhtoldu. Berhtold, sicer rojen na Prevaljah, je po študiju v Mariboru desetletje deloval na slovenjgraški osnovni šoli, pozneje pa se je zaposlil v Tovarni meril. Berhtoldove samostojne razstave so bile na Koroškem na ogled v večini galerij, njegova dela pa so bila na skupinskih razstavah vidna na skoraj vseh celinah sveta. Na njegovi spletni strani (http://www.francberhtold.si) je zapisano, da njegova zbirka del obsega več kot sto lesorezov, linorezov, sitotiskov, predvsem pa grafik; s tako obsežnim opusom se lahko pohvali le malo umetnikov v slovenskem prostoru. Berhtold pa je že leta 1998 prejel Bernekerjevo plaketo za bogat prispevek k likovni podobi mesta in občine, tokrat pa se je zapisal med pomembne slovenjgraške kulturnike še z Bernekerjevo nagrado.

Delo Franca Berhtolda z naslovom Park. Vir: http://www.francberhtold.si/

Bernekerjevo plaketo, ki jo prejmejo ustvarjalci na območju Slovenj Gradca za neponovljiv kulturni dosežek ali izvirno kreacijo, pa so letos prejeli Dragan Balaban, Adi Smolar in kvartet klarinetov Claritet.

Jon Petek