Avstrijska Koroška prepovedala uporabo glifosata

Deželni zbor avstijske Koroške je minuli četrtek soglasno sprejel zakonodajo, ki prepoveduje uporabo glifosata. S tem je postala prva evropska regija, kjer se za zatiranje plevela ne sme uporabljati človeku škodljivih snovi.

Dežela Koroška se je na prepoved glifosata in drugih škodljivih herbicidov pripravljala že nekaj časa. Ob koncu lanskega leta je Evropska komisija pritrdila želji regije, da prepove glifosat in druge škodljive herbicide. Tako bodo lahko zasebniki na avstrijskem Koroškem namesto 355 pesticidov uporabljali samo 14 še dovoljenih. O zakonskih podlagah so tako razpravljali že lanskega decembra, v četrtek, 28. marca, pa so uporabo prepovedali.

Boj proti uporabi glifosata izvira predvsem iz raziskav, ki kažejo na hude negativne vplive herbicida na človekovo zdravje. “Glifosat, ki je svetovno gledano najpogosteje uporabljen herbicid, je Mednarodna agencija za raziskave raka (International Agency for Research on Cancer – IARC) leta 2015 uvrstila v skupino 2A – snovi, ki so verjetno kancerogene za človeka. V skupino 2A so uvrščene snovi, pri katerih je omejeno število dokazov za vzročno povezanost z rakom pri ljudeh in dovolj dokazov za vzročno povezanost pri eksperimentalnih živalih. Pri glifosatu torej vzorčna zveza glede kancerogenosti za človeka še ni dokazana, je pa verjetna. Izpostavljenost glifosatu povezujejo pri ljudeh predvsem z razvojem ne-Hodgkinovega limfoma,” so zapisali na spletni strani Onkološkega inštituta Ljubljana.

V letu 2017 se je izoblikovala tudi evropska državljanska pobuda Ustavimo glifosat, kjer so zbirali podpise podpise za prepoved glifosata na celotnem območju Evropske unije. V pol leta so zbrali več kot milijon podpisov, pobuda je bila obravnavana tudi v evropskem parlamentu. Še vedno pa ostajajo tako glifosat kot drugi domnevno nevarni herbicidi neregulirani na evropskem trgu.

JP