Avstrijska Koroška bo gostila Europeado 2020

  1. Na kongresu združenja evropskih narodnih manjšin FUEN so za gostitelja evropskega nogometnega prvenstva narodnih manjšin izbrali avstrijsko Koroško, razlog za izbor pa je 100-letnica koroškega plebiscita.

S plebiscitom so se Slovenci odločili za Avstrijo

10. oktobra 1920 so se prebivalci dežele Roža in Podjune, vse do Velikovca in še malo naprej, odločali, kam bodo spadali. Na tem ozemlju je bilo kar 70 odstotkov prebivalstva slovenske narodnosti. Rezultati plebiscita so ozemlje pripisali Avstriji, skoraj 60 odstotkov volivcev se je odločilo za današnje severne sosede. Če bi se Slovenci takrat odločili za pripis plebiscitne cone A k SHS, bi se zgodil še drugi plebiscit v coni B, s katerim bi lahko dobili še deželo okoli Celovca. Tako bi lahko ozemlje Slovenije danes segalo daleč čez Mežiško in Dravsko dolino.

Europeada 2020 bo spomin na koroški plebiscit in opomin trenutnemu stanju

Dežela, ki je nekoč pripadala slovenskim prednikom Slovanom, je veljala za središče Karantanije in zibelko slovenstva. Na avstrijskem Koroškem živeči Slovenci pa se morajo za svoje pravice še danes boriti in pogajati z avstrijskimi oblastmi. Ravno v tem času odmeva nova koroška deželna ustava, ki bo v kratkem sprejeta brez omembe slovenske manjšine, kar bi lahko status tamkajšnjih manjšincev še poslabšalo.

Tako bo lahko slovenska manjšina 100. obletnico plebiscita obeležila z nogometnim evropskim prvenstvom avtohtonih narodnih skupnosti, ki bo morebiti poleg tega avstrijsko deželno in državno vlado opomnila nase.

Danes se vedno več Korošcev odloča za delo ali življenje v Avstriji. Ogromno je tudi mladih, ki svojo športno oziroma nogometno kariero selijo v Avstrijo, saj že v amaterskih ligah igralci dobijo plačilo za igranje. Eden izmed bolj priljubljenih klubov na avstrijskem Koroškem je Slovenski atletski klub Celovec oziroma SAK Celovec, v katerega se veliko selijo slovenski igralci Mežiške in Dravske doline pa tudi širše. Že od samega začetka, to je od leta 1970, SAK vodijo in zanj igrajo Slovenci; prvi igralci so bili dijaki Slovenske gimnazije in obeh slovenskih dijaških internatov v Celovcu.

Europeada na Koroškem bo četrta po vrsti, leta 2008 so jo izpeljali v Švici, 2012. v Nemčiji, leta 2016 pa v Italiji. Na kongresu združenja evropskih narodnih manjšin je avstrijskim Korošcem konkurirala nemško-danska regija, ki pa je izvisela ravno na račun 100-letnice koroškega plebiscita.

JP