Andrej Breznik: »Strankarska razhajanja nimajo mesta v mestu miru, župan je predstavnik vseh.«

Andreja Breznika iz Slovenj Gradca smo na portalu e-Koroška že spoznali skozi več različnih zgodb. Gostili smo ga kot uspešnega podjetnika, glasbenika, z njim smo govorili o iskanju pravice za koroška dečka. Tokrat pa nam Breznik predstavlja svoj program, s katerim se podaja v boj za župana MO Slovenj Gradec. V intervjuju spregovorimo o turizmu, gospodarstvu, sociali, zaposlovanju in samem upravljanju občine ter porabi občinskega denarja.

Gospod Breznik, že dolga leta se aktivno vključujete v lokalni skupnosti Slovenj Gradec in Pameče. Sedaj se podajate v boj za župana največje koroške občine in edine koroške mestne občine. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

O kandidaturi sam prej nisem dosti razmišljal. Na pobudo znancev, prijateljev, sorodnikov in tudi drugih občanov, ki so opazili moj trud v skrbi za ljudi, pa sem na koncu vložil kandidaturo za župana MO Slovenj Gradec. Zavedam se, da je bilo do sedaj storjenega že veliko dobrega, prepričan pa sem tudi, da se da storiti še mnogo več. Občani Mestne občine Slovenj Gradec si zaslužimo več! In prepričan sem, da zmorem s svojo ekipo storiti mnogo več za dobro ljudi, mesta in okolja.

Že desetletja ste zaposleni v zasebnem sektorju, uspešno vodite družinsko podjetje. Mislite, da lahko vaše izkušnje iz podjetništva prispevajo k vodenju občine?

Obrtnik sem že 30 let, zato si upam trditi, da lahko samo nekdo, ki si je denar za preživetje moral prigarati, preudarno ravna ter razpolaga s svojim in tujim denarjem. Vsekakor sem mnenja, da je v prvi vrsti treba priti nasproti gospodarstvenikom, podjetnikom in obrtnikom, ki so gonilna sila za polnjenje občinskega proračuna. In ko bodo pravično urejena stavbna nadomestila ter komunalna ureditev prostora, podjetja ne bodo zapuščala občine in svoje proizvodnje postavljala v druge, do gospodarstva prijaznejše občine. To pa bo tudi privabilo druge, nove investitorje v naše lepo mesto, kjer bomo skupaj ustvarjali nova delovna mesta in priložnosti, da bi se mladi in izobraženi z veseljem vračali v našo občino.

Torej kot uspešen podjetnik razumete koncepte poslovanja in racionalnega gospodarjenja s sredstvi, ki so na voljo. Se vam zdi, da občina s financami ravna gospodarno? Marsikdo se je v preteklosti namreč obregnil v več sto tisoč evrov vredne investicije brez dodane vrednosti, kot je denimo fontana pri Nami. Mislite, da bi lahko ta denar porabili za kaj drugega?

Seveda menim, da bi za isto količino denarja občina za svoje občane lahko naredila več drugih, nujno potrebnih stvari. Preplačane investicije so postale občinska stalnica in tu je treba vzpostaviti strog nadzor nad gradbenimi storitvami. Dobro vem, kako se denar služi in nedopustno je razmetavanje z denarjem občanov in občank. Ob navideznem lepšanju mesta se popolnoma zanemarja stanovanjske probleme, probleme gospodarstva ter probleme mladih, ki bodo ob nadaljevanju takšnega obnašanja primorani še bolj množično zapuščati mesto.

Občani se zavedajo, da občinski proračun ni neskončen.

Slovenj Gradec je edina mestna občina na območju Koroške. Se vam zdi, da je kot taka dovolj prepoznavna v Sloveniji? Bi lahko povečali prepoznavnost in posledično obisk turistov in turistične nočitve?

Slovenj Gradec je mesto miru in ima številne priložnosti za razširitve celovite turistične ponudbe. Predvsem bi morali izkoristiti dva turistična bisera, to sta Partizanski dom na Pohorju in počitniški dom Fiesa na slovenski obali, ki sta v večinski lasti mestne občine. S preprostimi nadgradnjami in prilagoditvami, na primer z neskončnim bazenom, večnamenskim zimskim vrtom in prilagojenim ogrevanjem na obnovljive vire energije, bi njuni obiskovalci lahko v njih kakovostno uživali celo leto, s čimer bi občani vseh starostnih skupin imeli možnost koriščenja občinskih kapacitet. Nikakor pa ne smemo pozabiti na smučišče Kope, do koder je nujno treba urediti javni prevoz, vsaj v času zimskih počitnic, da bi lahko naši otroci smučali. Z ureditvijo kolesarskih poti po turističnih kmetijah bi se lahko približali tujini, kjer to že leta uspešno tržijo. V mislih pa imamo še veliko drugih potencialov s področja kulture, športa in trajnostnega turizma, ki bi turiste privabili v naše lepo okolje.

Vedno pereča tema praktično vsake občine je občinska cestna infrastruktura. Se vam zdi, da občina namenja dovolj sredstev za obnovo občinskih cest?

Po pogovoru z občani sem opazil, da jih neasfaltirane ceste ne motijo toliko, če bi bile lepo makadamsko urejene. Občani se zavedajo, da občinski proračun ni neskončen in da je treba vsak asfaltiran odsek dobro premisliti ter primerno vzdrževati, čemur pa danes ni vedno tako. Gradnja in obnova cest nista edini občinski investiciji, sta pa zelo pomembni za skladen razvoj celotne občine. Res pa je, da je izjemno pomembno vzpostaviti kakovosten in strog nadzor nad izgradnjo cestne infrastrukture. Prizadeval si bom za boljšo lokalno, regijsko in državno povezanostjo z dobro prometno infrastrukturo, ki bo primerno kakovostno vzdrževana in smiselno dograjena.

Slovenj Gradec je razvejana občina, ima veliko naselij in zaselkov, od samega središča oddaljenih tudi več deset kilometrov. Tudi sami živite na robu občine. Se vam zdi, da je dosedanja občinska oblast posvečala dovolj pozornosti obronkom občine? Ali so se investicije preveč osredotočale samo na središče?

Podeželje bi se moralo sorazmerno razvijati s centrom mesta, se pa to v praksi na žalost odvija povsem drugače. Denar, namenjen za ponovno obnovitev mestnega jedra, bi morali pametneje investirati v dvig kakovosti bivanja za vse prebivalce občine, ne samo za strogo mestno jedro. V mislih imam vzpostavitev primernih parkirnih površin izven mestnega jedra (P+R za 1 €/dan), vzpostavljen brezplačni trajnostni mestni in primestni promet za občane ter prehod na trajnostno mobilnost s kolesi in e-kolesi, kjer je to mogoče. Za vse te aktivnosti je na razpolago dovolj EU sredstev, le vizijo je treba imeti, da se bodo ljudje v našem mestu počutili zadovoljni in srečni.

Slovenj Gradec mora biti mesto zdravih in zadovoljnih ljudi, ki se počutijo varno.

Kako pa nasploh ocenjujete dosedanje delovanje občinske uprave?

Menim, da je delovanje občinske uprave naredilo precej gospodarske škode. Nobenega posluha ni za delovanje kulturnih in športnih društev, ki pri organizaciji dogodkov naletijo na precej težav. Te bi morala občinska uprava pomagati rešiti. Zavedati se je treba, da ko bomo enkrat izgubili kulturo, bomo izgubili identiteto naroda. Ljudje pogrešajo druženja, delijo se na »mestne« in »obmestne«, meni pa se zdi, da je naša naloga ljudi znova povezati, da se bodo med seboj spoštovali. Povsem druga zgodba, meni nerazumljiva, pa so namenske oslabitve gospodarstva v občini s prekomernim zviševanjem nadomestil za stavbna zemljišča, nerazumno visokimi komunalnimi prispevki za poslovne in zasebne vlagatelje, ki odganjajo vse potencialne vlagatelje v mesto. Z izgubo delovnih mest v gospodarstvu bo občina izgubila bistven dohodek, ki se ji bo večkrat maščeval, tudi z odhodom prebivalcev, kar vpliva na zmanjšani davek na osebe (glavarina), ki ga občina prejema od države. Izpostavil bi tudi nerazumno potratno koriščenje občinskih sredstev za »fasadno« izboljšanje mesta, ki so finančno koristni le za zelo ozek krog interesentov, z izboljšanjem kakovosti bivanja ljudi v celotni občini pa nimajo veliko skupnega. Občinska uprava doslej svojih prebivalcev ni preveč upoštevala in to je nekaj, kar se mora spremeniti in se tudi bo.

Lahko izpostavite nekaj konkretnih projektov, ki bi bili ob zmagi na volitvah vaša prioriteta?

Slovenj Gradec mora biti mesto zdravih in zadovoljnih ljudi, ki se počutijo varno. Niti eno življenje ne sme biti zapravljeno na račun kapitala in za to se bom boril z vsemi silami. Vsekakor je med drugim moja prioriteta urediti pravičnejše pogoje tako za gospodarstvo kot za prebivalce v MO Slovenj Gradec. Nujno je treba znižati količnik za izračun stavbnega nadomestila vsaj na tisto vzdržno raven, ki bo omogočala gospodarski razvoj in odpiranje novih, zahtevnejših delovnih mest. Potem je naša naloga zgraditi mrežni proizvodni inkubator, opremljen z najnovejšo IKT-tehnologijo, kjer bodo mladi, katerih velik problem je denar, imeli priložnost svoje poslovne ideje spraviti v realnost. Hkrati pa je treba urediti stanovanjsko problematiko mladih. S tem želimo preprečiti beg možganov in odseljevanje mladih iz mestne občine. Trudil se bom zagotoviti, da bodo javne službe v službi ljudi. Potem so tukaj še projekti pridobivanja energije iz obnovljivih in neobnovljivih virov za javno dobro. Naj zaključim s tem, da je glas ljudi za nas najpomembnejši, delali bomo tako, kot bodo želeli ljudje. In v ta namen imamo že sedaj, v času predvolilne kampanje, odprto elektronsko knjigo pobud (www.andrejbreznik.si), kamor lahko občani vpisujejo svoje želje, razmišljanja, ideje, kritike in pohvale, saj je bilo za MO Slovenj Gradec storjeno tudi marsikaj dobrega, kar je seveda treba povedati. Knjigo pa imamo tudi v fizični obliki in jo imam vedno s sabo, kamor koli grem na pogovor z vaščani ali gospodarstveniki. Menim, da je dialog edina prava pot k skupnemu zadovoljstvu vseh.

“Vsi smo občani Mestne občine Slovenj Gradec in vsi se moramo truditi, da bomo na svoje mesto ponosni.”

Kandidirate s podporo Slovenske demokratske stranke. Kako dolgo ste že član stranke in zakaj?

V primeru Koroški dečki je bila omenjena stranka edina, ki mi je priskočila na pomoč, da se zgodba otrok ne bi zaključila, kot se na žalost je. Naj povem, da mi ni žal, da sem se boril za njihove pravice, saj so zame otroci sveti – so resnično naša prihodnost. Na lokalnih volitvah za župana Mestne občine Slovenj Gradec kandidiram s podporo ljudi, kot neodvisen kandidat, ki bom delal dobro – za vami, za vas. Želim pa poudariti, da strankarska razhajanja nimajo mesta v mestu miru in da je župan predstavnik vseh, tako »levih« kot »desnih« in tudi nestrankarsko opredeljenih. Vsi smo občani Mestne občine Slovenj Gradec in vsi se moramo truditi, da bomo na svoje mesto ponosni.

Za konec morda še misel, nagovor Slovenjgradčanom, zakaj naj 18. novembra obkrožijo ravno vas? 

Spoštovane občanke in občani Mestne občine Slovenj Gradec, želimo biti vaša prava izbira, izbira, ki bo udejanjala, ne samo obljubljala. Ljudje bodo za nas na prvem mestu in z vašo pomočjo bomo našemu mestu dodali tisto nekaj, kar mu manjka, naredili bomo več, mnogo več. Skupaj z vami bomo naredili mesto vredno nas, v katerem se bomo dobro počutili in na katerega bomo resnično vsi ponosni!

Jon Petek