»Ali gre sedaj končno zares?«

Turbulentno leto in pol je za projektom hitre ceste na Koroško, zgodili so se številni ljubi in neljubi dogodki, v minulem tednu smo bili priča začetku parcelacije. O premikih in dogodkih bodo spregovorili v KC Ravne v petek na posvetu o 3. razvojni osi.

Precej pestro leto in pol je za nami, ko govorimo o projektu 3. razvojne osi. Sprejetje DPN-ja na relaciji od Šentruperta do Velenja, podpis zaveze oziroma protokola o poteku in izgradnji 3. razvojne osi, vmes so Korošci organizirali celo Koroško vstajo v znak protesta proti vladni apatičnosti do pomembnega koroškega infrastrukturnega projekta. V minulem tednu pa smo bili priča ponovnim premikom in napredovanju projekta. Na terenu so se začele izvajati aktivnosti parcelacije na odsekih do Šentruperta do Slovenj Gradca, torej na trasi, za katero je že sprejet DPN. Te naj bi trajale približno pol leta, nato sledijo odkupi zemljišč na trasi.

Medtem je na ustavnem sodišču še zahteva za presojo o ustavnosti uredbe o DPN na odseku Šentrupert–Velenje. Zaenkrat pritožba še nima neposrednega vpliva na aktivnosti in potek del, lahko pa ustavno sodišče odloči, da je sprejet DPN Šentrupert–Velenje sporen. To pomeni njegovo ponovno sprejemanje, kar pa lahko zavleče realizacijo projekta daleč v prihodnost.

Posvet o poteku projekta

V petek, 20. 4., bo v Kulturnem centru na Ravnah na Koroškem potekal 6. posvet o 3. razvojni osi z naslovom »Ali gre sedaj končno zares?«. »Načrtovanje 3. razvojne osi se je po nekaj letih mrtvila premaknilo z mrtve točke. Sprejem DPN med Šentrupertom in Velenjem, odkupi zemljišč, izdelava projektne dokumentacije na posameznih odsekih od severa do juga so priložnost za ponovni pregled trenutnega stanja vseh aktivnosti, ki jih pristojni državni organi vodijo na tem projektu,” so zapisali organizatorji – to so DCM Društvo za ceste severovzhodne Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije in DRC – Združenje za promet in prometno infrastrukturo. Po uvodnem nagovoru ravenskega župana Tomaža Rožena, Jureta Lebna z infrastrukturnega ministrstva, ki Korošcem grozi, da lahko zaradi 2. tira zmanjka denarja za 3. razvojno os, in predsednika Društva za ceste SV Slovenije Borisa Stergarja bodo spregovorili in se pogovorili strokovnjaki. Govora bo o vplivu politike na izvajanje projekta, predstavitvi poteka trase na odseku Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec, predstavitvi variant poteka trase na odseku Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec in o odvijanju aktivnosti na severnem delu 3. razvojne osi. Govora bo tudi o južnem delu enega največjih infrastrukturnih projektov v Sloveniji, poleg tega pa bodo odprli vprašanje, kaj storiti z nevarno glavno cesto Maribor–Dravograd.

NK