Alenka Helbl: Zakaj se je ministrstvo odločilo za oglaševanje ravno v oddaji Masterchef Slovenija in na televiziji POP TV?

Dne 20. 12. 2023 je bila na portalu javnih naročil objavljena odločitev o oddaji javnega naročila v višini 199.999,48 evra z DDV za ponudnika Produkcija plus, storitveno podjetje d.o.o., s strani ministrstva, ki želi promovirati znak “Izbrana kakovost – Slovenija” za sektor mleka, mesa in sadja, pri čemer so bila merila za izbor najnižja ponudbena cena brez davka, naročilo pa je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave zaradi odsotnosti konkurence iz tehničnih razlogov.

 

Poslanka Alenka Helbl je na ministra za obrambo v funkciji ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjana Šarca naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z javnim naročilom za financiranje oddaje Masterchef Slovenija.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

Spoštovani,

20. 12. 2023 je bila na portalu javnih naročil objavljena odločitev o oddaji javnega naročila (št. objave na portalu javnih naročil: JN008346/2023-L01)v višini 199.999,48 evra z DDV za ponudnika Produkcija plus, storitveno podjetje d.o.o.

Po objavljenih podatkih, je vaše ministrstvo oddalo javno naročilo, s katerim želite promovirati znak “Izbrana kakovost – Slovenija” za sektor mleka, mesa in sadja. Javno naročilo vključuje zakup oglasnega prostora, izvedbo kreativnih zapletov in ostale promocijske umestitve v oddaji Masterchef Slovenija, ki se bo predvajala na POP TV prihodnjo pomlad.

Iz odločitve o javnem naročilu je vidno, da je bilo merilo, ki ste ga uporabili, najnižja ponudbena cena brez davka. Produkcija plus, storitveno podjetje d.o.o. je predložila ponudbo v višini 199.999,48 evra z DDV. Javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Javnega naročila niste objavili, ker naj bi storitev lahko zagotovil samo določen gospodarski subjekt zaradi odsotnosti konkurence iz tehničnih razlogov.  

V zvezi s tem javnim naročilom me zanima sledeče:

  1. Zakaj ste se odločili za oglaševanje ravno v tej oddaji (Masterchef Slovenija) in na tej televiziji (POP TV)?
  2. Kaj konkretno pomeni, da naročilo vključuje izvedbo kreativnih zapletov in ostale promocijske umestitve?
  3. Zakaj se niste odločili za predhodno objavo javnega naročila? Kako so potekala pogajanja s POP TV glede ponudbene cene?
  4. Kdo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil odgovoren in je vodil izbrano naročilo in pogajanja?
  5. Koliko sredstev se letno namenja za promocijo znaka “Izbrana kakovost – Slovenija” za sektor mleka, mesa in sadja?
  6. Kakšen je učinek tovrstne promocije?