Alenka Helbl: ‘Korošci si zaslužimo korekten odnos države’

Poslanka SDS Alenka Helbl je na tokratni redni seji Državnega zbora v okviru ustnih poslanskih vprašanj vprašanje ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek zastavila v imenu vseh Korošcev.  Ne glede na politično barvo in ne glede na to, kdo si bo ob rezanju traku sodobne cestne povezanosti Koroške z ostalim delom Slovenije nadel zasluge.

 

 

Prepis vprašanja objavljamo v nadaljevanju.

Tokratno poslansko vprašanje o izgradnji 3. razvojne osi – sever postavljam v tem mandatu že drugič. Prvič sem ga 26. 9. 2023 prejšnjemu odgovornemu ministru, tokrat ga vam, spoštovana ministrica.

Torej po 5 mesecih ponovno postavljam vprašanje v imenu vseh Korošcev, vseh ne glede na politično barvo in ne glede na to, kdo si bo ob rezanju traku sodobne cestne povezanosti Koroške z ostalim delom Slovenije nadel zasluge.

Vsem je poznano, kako močno in koliko časa že Korošci čakamo na to cesto. Veliko Korošcev se vsaki dan vozi v službo v Ljubljano, dve uri sta potrebni, recimo iz Radelj ob Dravi; ko se pripeljemo do Arje vasi in vključimo na avtocesto, smo skorajda že v Ljubljane.

Korošci si zaslužimo korekten odnos države, pravico do urejene infrastrukture, torej do primerne, varne, sodobne cestne povezave do prestolnice in ostalih delov Slovenije. Navsezadnje je investicija v 3. razvojno os vključena v Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030.

Takratni minister je torej septembra 2022 odgovoril: »V rebalansu ste sami videli, da 2022 finance ne bodo ovira, da bi se karkoli zakasnilo. Ravno tako tudi ne 2023, v rebalansu proračuna, ki pride kasneje na vaše mize, 2024, 2025, 2026 bomo poskrbeli, da bo stvar tudi skozi proračun izvedljiva. Nikakor ne bom pustil, da bo ta projekt kakorkoli iz tega naslova kasnil. Je še nekaj negotovosti, ker moramo umestiti skladno z nastajajočim državnim prostorskim načrtom, gre za severni del severnega dela. Ampak kolegi na Ministrstvu za okolje in prostor se trudijo pohitriti samo umeščanje v prostor in jaz upam, da stvar izvedemo, tako kot je navedeno v samem programu razvoja prometa in prometne infrastrukture. Ker to je cilj vseh nas – da se stvar izvede na severnem delu in premaknemo v srednji in potem tudi v južni del.« 

Spoštovana ministrica, na vaši predstavitvi kot kandidatke za ministrico 14. 1. 2023 ste med drugim glede 3. razvojne osi povedali naslednje: “Odsek Šentrupert-Velenje – Naš cilj je, da se ta del, da se gradnja tega dela zaključi leta 2027″.

Za Korošce je seveda še pomembnejši odsek Velenje-Slovenj Gradec. To je odsek, kjer se trenutno že gradi. O tem ste detail: »Za razdelitev sklopov sem povedala in zaključek gradnje po resoluciji, ki je bila sprejeta v Državnem zboru se predvideva oziroma se predvideva, je določen za leto 2026. To poudarjam zato, ker sem na prvem sestanku, ki smo ga imeli z Darsom in z župani na Ministrstvu za infrastrukturo ugotovila, da ima Dars idejo ali pa je v tem dvoletnem obdobju pridelal dve leti zamud, da se dela končajo šele leta 2028.«

Potem je naslednji odsek, to je Slovenj Gradec-Dravograd (oktobra 2021 je Vlada sprejela sklep o potrditvi najustreznejše variante, zato se zdaj lahko pripravlja DPN, tukaj računamo do konca leta 2024 in ocenjena vrednost 330 milijonov evrov.

Torej glede na vaše besede, predvsem pa glede na informacije s terena, vas sprašujem o natančni časovnici in vaši zavezi kot odgovorni ministrici te vlade za to področje, da se, kot je bilo povedano že septembra, da se bomo Korošci v predvidenem času res popeljali popeljali po varni in sodobni cesti.