Alenka Helbl: Koliko računalnikov v okviru 6 milijonov evrov vrednega nakupa Ministrstva za digitalno preobrazbo so prejele šole in vrtci?

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo so se pred časom odločili za nakup računalniške opreme v višini 6 milijonov evrov, pri čemer bo šel po besedah ministrice dr. Emilije Stojmenove Duh del opreme tudi v slovenske šole in vrtce.

Poslanka Alenka Helbl je na ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Feldo naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z računalniško opremo za vzgojno-izobraževalne zavode.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo so se pred časom odločili za nakup računalniške opreme v višini 6 milijonov evrov, pri čemer bo šel po besedah ministrice dr. Emilije Stojmenove Duh del opreme tudi v slovenske šole in vrtce.

Na vprašanje, koliko računalniške opreme bodo prejeli vrtci in šole ter kateri, je ministrica za digitalno preobrazbo odgovorila: »Računalniška oprema bo vrtcem in šolah razdeljena skladno z zakonodajo in ugotovljenimi potrebami, ki nam jih bo sporočilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.«

Na vprašanje, kdaj bodo na Ministrstvu za digitalno preobrazbo prejeli seznam s strani vašega ministrstva, je ministrica za digitalno preobrazbo odgovorila: »Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) nima pravne podlage za zagotavljanje računalniške opreme neposredno vzgojno-izobraževalnim zavodom; to lahko zagotavlja le Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI). V delokrog MVI sodi okrog tisoč vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki uporabljajo informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) za poučevanje in učenje ter vodenje in upravljanje zavodov. To tehnologijo je seveda potrebno vzdrževati in nadgrajevati ter dopolnjevati. MVI tako že od leta 1995 zavodom pod njihovim okriljem zagotavlja IKT opremo, pri čemer so bile zadnje večje dobave računalnikov na zavode izvršene v letu 2021, v letu 2022 je bilo zagotovljeno omejeno število računalnikov, predvsem za obnovo zastarele opreme, enako tudi v letu 2023. MVI ob predpostavki, da je potrebno računalnike obnavljati na pet do osem let (glede na vrsto računalnikov in področja njihove uporabe), ocenjuje, da je vsako leto zaradi zastarevanja potrebno obnoviti nekaj tisoč računalnikov po celotni Sloveniji.« Dodala je še: »Skladno s pojasnjenim povzemam, da lahko seznam, po katerem sprašujete pripravi le MVI in le MVI lahko tudi odgovori na vprašanje o delitvi računalniške opreme šolam in vrtcem.«

Izjemno zanimivo je, kako podrobno ministrica pozna delokrog vašega ministrstva. Glede na njene zgoraj navedene odgovore, me zanima:

1.     Koliko računalnikov ste vzgojno-izobraževalnim zavodom namenili leta 2022, katerim in kakšno vlogo je pri tem imelo Ministrstvo za digitalno preobrazbo?

2.     Koliko računalnikov ste vzgojno-izobraževalnim zavodom namenili leta 2023, katerim in kakšno vlogo je pri tem imelo Ministrstvo za digitalno preobrazbo?

3.     Kdaj boste Ministrstvu za digitalno preobrazbo poslali seznam, koliko računalnikov v okviru njihovega 6 milijonov evrov vrednega nakupa potrebujete za šole in vrtce ter katere?