Alenka Helbl: Koliko družin, ki imajo v vrtcih sočasno dva ali več otrok, bo v letu 2024 prizadel odvzem subvencije?

Ob obravnavi predloga sprememb proračuna za leto 2024 in predloga proračuna za leto 2025 je ministrstvo med drugim napovedalo, da namerava v okviru proračunske postavke za predšolsko vzgojo znižati finančna sredstva, s čimer bodo posegli v pravice družin, ki imajo v vrtcih sočasno dva ali več otrok.

 

 

Poslanka Alenka Helbl je na ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Feldo naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s krčenjem pravic družin, ki imajo v vrtcih sočasno dva ali več otrok.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Ob obravnavi predloga sprememb proračuna za leto 2024 in predloga proračuna za leto 2025 na nujni seji Odbora za izobraževanje, znanost in mladino 13. oktobra 2023 ste med drugim napovedali, da nameravate v okviru proračunske postavke za predšolsko vzgojo znižati finančna sredstva, s čimer boste posegli v pravice družin, ki imajo v vrtcih sočasno dva ali več otrok, in jim odvzeli 100 % subvencijo. Dejali ste: »… potem gre za subvencijo vrtcev za drugega otroka, brezplačni vrtec za tretjega in nadaljnje otroke, če so sočasno s starejšimi otroci v vrtcu, ker to je rahla sprememba glede na to, kar je bilo do zdaj, da je bilo, ne glede na to ali je sočasno ali ne. Tu se nekako spreminjajo, zmanjšujejo se določena sredstva za vrtce …«

Zanima me:

1.     Koliko družin in koliko otrok bo v letu 2024 prizadela vaša sprememba?

2.     Koliko finančnih sredstev boste z vašo spremembo privarčevali v letu 2024?