Alenka Helbl: Katera dela na 3. razvojni osi-sever bodo zaključena v letu 2024?

Zaskrbljenost zaradi zamud pri gradnji tretje razvojne osi – sever izkazujejo številni predstavniki gospodarskih organizacij, ki poudarjajo, da vsako dodatno leto še bolj šibi gospodarski potencial regij in konkurenčni položaj podjetij na tem območju.

 

Poslanka Alenka Helbl je na ministrico za infrastrukturo, mag. Alenko Bratušek naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z izvedbo del na tretji razvojni osi – sever.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

V zadnjem času je manj govora o projektu 3. razvojne osi – sever in njeni gradnji, čeprav naj bi to bila ena od prioritet aktualne vlade. Naj spomnim, da mineva že kar 20 let odkar je tretja razvojna os uvrščena v nacionalni program gradnje avtocest, a medtem ko se je npr. ljubljanska obvoznica pospešeno gradila, lahko vidimo, da je pri gradnji tretje razvojne osi popolnoma drugačen ritem.

Čeprav je gradbišče daleč stran od javnosti, ki pravzaprav ne more spremljati napredka, če se ne zapelje direktno na območje, kjer se gradi, še ne pomeni, da javnost ta projekt ne zanima in da ni pomemben. Na tem mestu ponovno opozarjam na nujnost te ceste za Koroško, ki je bila že v preteklosti omejena s svojimi povezavami, kar je ogrozilo njeno gospodarsko rast in družbeni razvoj, med drugim tudi zmanjšalo njen turistični potencial, mobilnost prebivalcev, manjši pa je tudi interes po naložbah.

Zaskrbljenost zaradi zamud pri gradnji tretje razvojne osi – sever izkazujejo tudi predstavniki gospodarskih organizacij, ki poudarjajo, da vsako dodatno leto še bolj šibi gospodarski potencial regij in konkurenčni položaj podjetij na tem območju. Prav tako se v tem delu Slovenije napoveduje izguba številnih delovnih mest, zaradi slabih prometnih povezav.

Zato vas prosim za pregled izvedbe del na 3. razvojni osi – sever (za vse odseke) od 1.6.2023, in sicer me za vsak odsek posebej zanima:

  1. Katera dela so se do sedaj opravila?
  2. Katera dokumentacija je bila pridobljena, vložena ali zaključena v povezavi z izvedbo projekta na posameznem odseku?
  3. Ali so že pridobljena vsa dovoljenja? Če ja, katera? Če ne, v kateri fazi je pridobivanje posameznih dovoljenj?
  4. Koliko finančnih sredstev je bilo do sedaj porabljenih na posameznem odseku?
  5. Katera so še predvidena dela v letu 2024? Katera dela bodo zaključena v letu 2024? In katera dela se bodo pričela v letu 2024?
  6. Ali se bodo končala vsa dela znotraj predvidene časovnice?