Alenka Helbl: Kako bo ministrstvo ukrepalo v primeru ekološke katastrofe v Mežiški dolini?

Avgustovske poplave so razkrile večje gmote zavrženih akumulatorjev, najdene v brežini reke Meže v Mežici. Poleg tega je analiza poplavnega mulja v zgornji Mežiški dolini pokazala, da so mejne vrednosti cinka in svinca precej višje kot je dovoljeno z Uredbo o emisijah strupenih snovi v okolje, medtem ko vsebnosti kadmija presegajo t.i. opozorilno vrednost. Poslanka Alenka Helbl je na ministra za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojana Kumra naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z ekološko katastrofo v Mežiški dolini.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Avgustovske poplave so razkrile številne ekološke nepravilnosti na našem območju. V mislih imam predvsem primer večje gmote zavrženih akumulatorjev, najdene v brežini reke Meže v Mežici. V zvezi s tem je bil 16.8.2023 opravljen tudi inšpekcijski nadzor. Izsledki nadzora pa se še čakajo. Akumulatorji naj bi bili tam zakopani že leta in leta, a nihče naj ne bi vedel čigavi so, čeprav se pojavljajo predvidevanja/ugibanja, da bi lahko bili last podjetja TAB, ki proizvaja akumulatorje. Vendar podjetje TAB trdi, da so to ostanki rudnika Mežica, katerega oni niso nasledniki. Na tem mestu pa velja omeniti, da je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo lani to območje evidentiralo kot opuščeno industrijsko odlagališče tovarne TAB, ki je po navedbah ministrstva naslednik prejšnjega podjetja. V zvezi s tem je bil 16.8.2023 opravljen tudi inšpekcijskih nadzor. Izsledki nadzora pa se še čakajo.

In kot da to še ni dovolj, je analiza Inštituta Jožef Stefan poplavnega mulja v zgornji Mežiški dolini pokazala, da so mejne vrednosti cinka in svinca precej višje kot je dovoljeno z Uredbo o emisijah strupenih snovi v okolje, medtem ko  vsebnosti kadmija presegajo t.i. opozorilno vrednost. Takšen poplavljen in onesnažen mulj pa je razneslo po Mežiški dolini in ogrozilo še druga območja, kot tudi reko Dravo, saj se Meža izliva vanjo. Skratka, govorimo o ekološki katastrofi, ki se dogaja v Mežiški dolini.

Zato vas sprašujem:

1.      Kdo bo odgovarjal za odvržene akumulatorje, ki so bili najdeni v brežini reke Meže? Ali so po vašem mnenju odpadki ustrezno deponirani?

2.      Kdo bo saniral degradirano območje ob reki Meži?

3.      Glede na to, da je bil že opravljen inšpekcijski nadzor tudi pri podjetjih Tab in MPI Reciklaža, me zanima kakšni so bili rezultati inšpekcijskega nadzora? Ali so bile ugotovljene kršitve? Kako boste ukrepali v primeru ugotovljenih nepravilnosti?

4.      Kdaj bo pripravljen nov, posodobljen program ukrepov za izvedbo sanacije v zgornji Mežiški dolini in kateri dodatni ukrepi za sanacijo bodo predvideni?