Aktualne informacije štaba Civilne zaščite Občine Ravne na Koroškem

Na Ravnah na Koroškem je do danes zabeleženih 41 plazov, od tega  7 kritičnih. Nekaj cest različnih kategorij je še vedno ogroženih, v nevarnosti je več kot 12 objektov, samoevakuiranih s Tolstega vrha in področja Ob Suhi je 21 ljudi, iz objektov sta evakuirani še 2 osebi, nameščeni v MH Punkl, ekipa nogometašev in 4-članska družina, ki je nameščena v Kotljah. Večnamenska dvorana Kotlje je pripravljena za morebitne namestitve.

Zaradi razmočenega terena in delovanja terena ter sprotnega spreminjanja situacije so razmere nevarne. OBČANKE IN OBČANE POZIVAJO K ODGOVORNEM IN SAMOZAŠČITNEM RAVNANJU!

Gibanje na prizadetih omočjih in razmočenem terenu je NEVARNO, upoštevajte označbe pristojnih na terenu. V primeru življenjske ogroženosti pokličite na številko 112. Štab CZ Občine Ravne na Koroškem je dosegljiv na 02 82 16 029, mail štaba [email protected], kamor se lahko oglasijo prostovoljci, ki naj bodo primerno obuti in opremljeni z opremo za čiščenje.

Trenutno na območju celotne občine Ravne na Koroškem še vedno potekajo akcije reševanja premoženja ter zagotavljanja dostopnosti, celotnih razsežnosti naravne nesreče še ne poznamo, prav tako tudi ne vemo, kdaj in kako bomo lahko pristopili k celostni sanaciji vseh v neurju poškodovanih in niti ne moremo oceniti škode, ki bo ogromna. Spremljajte sporočila štaba na www.ravne.si in fb strani Občina Ravne.

Ravne na Koroškem so tudi vstopna točka v Mežiško dolino, zato se trudijo pomagati štabom sosednjih občin, kolikor lahko – z dostavo zdravil zalagamo lekarno Mežica in Črna, pomagali so pri logistiki izmenjave zdravstvenih ekip, odstopili so veze protipoplavnih vreč, potopne črpalke, prostovoljce, ponujene donacije materiala, razkužilo, dobrine … Skupaj rešujejo Korošice in Korošce.

Bodimo strpni. Poskrbimo za ranljive skupine – otroke, invalide, starostnike, ljudi iz težje dostopnih krajev, ne pozabimo na živali!

OSKRBA

Vse občanke in občani so na varnem in imajo vodo, brez električne energije je še 44 odjemnih mest na Ravnah. Voda je v večini delov občine zagotovljena, zaradi velike porabe sistem niha.

VODA

Velja ukrep prekuhavanja in odgovorne ter varčne rabe pitne vode! (Ne obremenjujte sistema z uporabo tlačnih čistilcev, s pranjem vozil, zalivanjem … ). VODA je ustrezna za vsakdanjo uporabo, zaradi nedavnih izrednih dogodkov priporočajo PREVENTIVNO PREKUHAVANJE! (Po priporočilu NIJZ naj v čisti posodi voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto, vretje na višji nadmorski višini podaljšujemo na okoli 3 minute, najbolje je vodo hraniti v posodi, v kateri smo jo prekuhali.)

Na območjih, kjer prihaja do motenj z oskrbo (in kjer vode ni – Hof, delno Javornik, Šance, Brdinje), PITNO VODO ZAGOTAVLJAMO v zalogovnikih. Poskrbite za ČISTE posode, primerne kapacitete za varčno rabo gospodinjstva. PITNO VODO lahko prevzamete iz zalogovnika na 6 lokacijah:

– JAVORNIK PRI OŠ

– MERKATOR CENTER DOBJA VAS

– ČEČOVJE PRI TRGOVINI TUŠ

– BRDINJE (križišče Hartman-Smonkar)

– DOBJA VAS – HOF pri igrišču

– parkirišče pred stanovanjskim blokom PARTIZANSKA 4

Prosijo za pomoč pri oskrbi z vodo občanov, ki potrebujejo pomoč (ostarelim in bolnim), tistim, ki trenutno dobave vode nimajo.

Tudi v Strojnski Reki je priporočljivo prekuhavanje vode. Pitno vodo so ponudili: kmetija KNEPS (Tolsti Vrh 54), kmetija PETRI (Zelen Breg 10), pri Tonetu (Stražišče 15b) in pri Zadnjem dinarju – Strojna (Strojnska Reka).

 

NIJZ TOČKA ZA ANALIZE VODE NA RAVNAH NA KOROŠKEM

V času izrednih razmer in vprašanj v zvezi s pitno vodo so na lokaciji NIJZ Ravne na Koroškem z današnjim dnem vzpostavili točko Nacionalnega laboratorija za vodo hrano in okolje (NLZOH), kjer bo omogočeno naročanje analiz vode, pridobivanje informacij v zvezi z dezinfekcijo vode in drugimi ukrepi, ki jih NLZOH tudi sicer izvaja.

Točka bo vzpostavljena od 8.-14. ure, na telefonski številki 051 358 873.

 

HRANA IN PIJAČA

Živilske trgovine na Ravnah

Delujejo po ustaljenem urniku.

 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ 

ZD Ravne in ZRCK izvajata nujno medicinsko pomoč, pokličite 112. 

Dežurna ambulanta na Ravnah normalno deluje telefon 02 87 05 278.

 

LEKARNE

Koroška lekarna na Ravnah, Prevaljah in v Mežici obratuje po urniku. Na voljo je telefonska številka 041 495 380, kamor lahko javite potrebe. Tudi danes smo poskrbeli za dostavo naročenih zdravil v Mežico iz Lekarne Ravne.

Lekarna Dren deluje po ustaljenem urniku.

NUJNA ZOBOZDRAVSTVENA OSKRBA NA RAVNAH!

R Dent d. o. o. izvaja NUJNE zobozdravstvene storitve za urgentne primere vsem pacientom, ki do svojega zobozdravnika ne morejo dostopati. Za nujne primere se naročite na telefonsko št. 031 602 042. Več na: https://www.rdent.si/ordinacijski-cas/

VETERINARSKA OSKRBA

Na območnem uradu je v stalni pripravljenosti uradni(a) veterinar(ka), v času od konca poslovnega časa t. j. v ponedeljek, torek in četrtek, od 15. ure, v sredo od 17. ure in v petek od 13., ter se zaključi ob 7. uri naslednjega dne. Ob sobotah, nedeljah in praznikih se stalna pripravljenost zagotavija 24 ur. Uradni veterinar je dosegliv na mobilni telefon: 041 728 238

 

OSKRBA S PLINOM

Upravljavec plinovodnega sistema Petrol d. d. je zaplinil plinovodno omrežje (od naselja Kotlje do Dobje vasi, naselje Trg Ravne in Strojansko Reko). Trenutno je brez oskrbe z zemeljskim plinom Industrijska cona Dobja vas.

 

GORIVO 

Gorivo je na voljo na bencinskem servisu MOL v Dobji vasi.

PETROL RAVNE NA KOROŠKEM je sporočil, da so odpravili napako o dostopnosti z gorivom; točenje goriva za občane je možno po ustaljenem delovnem času Petrola Ravne.

 

PREVOZNOST CEST – prosijo prilagodite vožnjo razmeram na cesti in upoštevajte postavljeno signalizacijo. Na cestah potekajo rekonstrukcijska dela, zato si vzemite več časa za vaše poti ter jih po nepotrebnem ne obremenjujte.

– Regionalna cesta Ravne–Slovenj Gradec je prevozna

– Regionalna cesta Ravne–Dravograd je ZAPRTA (pri Dobrijah), sproščen je promet skozi novo industrijsko cono Monter/Korošica za osebna vozila in dostavo do 7,5 t, kar pomeni, da je Dravograd ponovno povezan s Slovenj Gradcem in Ravnami.

– Regionalna cesta Ravne–Prevalje–Poljana–Holmec je odprta za vsa vozila, pri bencinski črpalki Petrol promet poteka izmenično enosmerno;

– prevozna je cesta na Podpečnika, izvoz na regionalno cesto pri Spodnjem Dulerju je možen

– Ivarčko–Rimski vrelec je cesta za povezavo Pavšar PREVOZNA, vendar je na cesti veliko poškodb (kamenje, udarne jame)

– Cesta do Ivarčkega jezera–(Pavšar)–krožišče Ivarčko jezero je prevozna

– Pavšar–Smuč koča je prevozna

– Smuč koča–Ošven–Naravske ledine do sedla za Javorje- je prevozna

–  Pavšar–Šrotnek je prevozna

– Šrotnek–Čečovje je prevozna

– Dostop do Podkraja je možen preko Šrotneka, previdno ker izpodjeda ceste

– Trg je prevozen, previdno zaradi čiščenja

– Mesto Ravne je prevozno do Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge

– Gledališka ulica je prevozna, previdno zaradi čiščenja pri Glasbenem in Kulturnem domu

– Ravne–Zadnji dinar – delno prevozno, cesta spodjedena na več delih

– Zadnji dinar–Strojna je prevozno, previdno v bližini Novaka, kjer je bil saniran zdrs zemlje

– Cesta Kneps–Lipovnik je prevozna

– Cesta Zelenbreg–Tolsti vrh je prevozna, previdno zaradi več zdrsov

– Na cesti Lipovnik–kmetija Tresk je POPOLNA ZAPORA zaradi plazu pri Korenu (samo za interventna vozila)

– Cesta Brdinje–Slatin je prevozna

– Cesta do Prunerjeve lipe je prevozna

– Cesta Duler–Cofl je prevozna

– Cesta Janeče–Hof je prevozna

– Malgajev spomenik–Koroški Selovec – ceste ni

– Sveta Neža–Dobrije – NI PREVOZNA

 

PREPOVED PROMETA TOVORNIH VOZIL NAD 7,5 TONE

Občina Ravne na Koroškem začasno prepoveduje promet tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone na občinskih cestah, ki so najbolj poškodovane. Občanke in občane prosijo, da se ne vozijo po cestah, kjer potekajo sanacije.

VRTEC RAVNE

Vrtec Ravne na Koroškem je odprt, deluje enota Solzice po ustaljenem času (od 5.30 do 16. ure). Za vse informacije je na voljo telefonska številka 031 266 423.

DAN SOLIDARNOSTI, 14. 8. 2023 – VARSTVO OTROK

Spoštovani starši, obveščajo vas, da bodo ob dnevu solidarnosti, 14. 8. 2023 organizirali varstvo otrok v enoti Solzice, od 7. do 14. ure. Zaradi organizacije dela morate otroka prijaviti na 031 266 423 (ravnateljica Mateja Hovnik), najkasneje do petka, 11. 8. 2023, do 11. ure.

Vodstvo Vrtca Ravne na Koroškem

OBVESTILO GEOLOŠKEGA ZAVODA O POVEČANI VERJETNOSTI POJAVLJANJA ZEMELJSKIH PLAZOV

GeoZS prebivalce obvešča, da naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Pozorni bodite na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. V primeru opaženih sprememb obvestite Civilno zaščito 02 82 16 029, v primeru ogrožanja objektov in ljudi pa 112.

ZAHVALA DONATORJEM: JYSK Prevalje, bencinski servis MOL, Hermine Wech – Igor Oder, Smuč koča, Matej Jakob, Taborniki Rod koroških jeklarjev, skavti, Spar Javornik, Mladen Haramija, PODJETJE Wuerth, trgovina Tanči (Marko Kobolt s. p.), PAUL HARTMANN Adriatic d. o. o., Frank-i-e d. o. o. iz Šempetra pri Novi Gorici, Koroški medgeneracijski center, Vrtec Ravne in mnogi drugi posamezniki.

Upajo, da v tem turbolentnem dogajanju nismo koga nehote izpustili. Vsem iz srca – HVALA! Prisrčna zahvala več kot 150 prostovoljcem in vsem, ki ste jih pripeljali s sabo!

Zahvaljujejo se vsem, ki ste ravnali samozaščitno in preventivno ter rešili najhujše in pomagali ostalim.

Aktiviran je načrt Zaščite in reševanja ob poplavah, za vas se trudijo civilna zaščita, gasilci – Koroški gasilski zavod, PGD Ravne, PGD Kotlje, JKP Ravne in župan z ekipo na terenu. Na pomoč (pri zagotavljanju vode) nam je priskočil konvoj PGZ MS in moštva iz okolice SG, GZ Ruše, GZ Kobarid, GZ Bela krajina in GZ Metlika.

 

DONACIJE – OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Denarno pomoč za prizadete v poplavah v občini Ravne na Koroškem lahko nakažete na:

TRR: SI56 0130 3010 0009 987 (Odprt pri Banki Slovenije)

SKLIC: 00 2023-08

NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023

BIC BANKE: BSLJSI2X

KODA NAMENA: CHAR

TELEKOM SLOVENIJE OMOGOČA NEOMEJEN MOBILNI INTERNET ZA LAŽJO KOMUNIKACIJO MED SANACIJO

Telekom Slovenije mobilno omrežje nemoteno deluje, v Črni so zagotovili optične povezave do svoje funkcijske lokacije.

Na območju Koroške Telekom Slovenije od včeraj mobilni signal ter možnost klicev in pošiljanja SMS-sporočil omogoča tudi uporabnikom operaterja A1. Uporabnik v nastavitvah svojega mobitela ročno izbere operaterja Telekom Slovenije (ime omrežja: Mobitel).

Za lažjo komunikacijo so v Telekomu Slovenije vsem svojim mobilnim naročnikom na prizadetih območjih in tistim, ki pomagajo na terenu, omogočili 30-dnevni neomejen mobilni prenos podatkov, ki ga lahko vklopijo do 15. avgusta, s poslanim SMS-om, s ključno besedo POVEZANI na številko 1918. Brezplačen prenos podatkov je na voljo 30 dni od datuma vklopa.

 

POMOČ CSD KOROŠKA

CSD Koroška sporoča je na voljo za vse informacije o možnih oblikah pomoči. Materialno ogroženi posamezniki in družine lahko za kritje stroškov, nastalih zaradi naravne nesreče ali višje sile, uveljavljajo pravico do izredne denarne socialne pomoči. Pomoč se lahko dodeli za urejanje osnovnih bivanjskih razmer. Vse info v enotah centra (Dravograd, Radlje, Ravne in SG), ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7. do 15., ob sredah od 7. do 17. in ob petkih, od 7.00 do 13.00 ure. Za prebivalce zgornje Mežiške doline je posebej aktivirana tudi telefonska številka 040 227 721, na kateri lahko pridobijo potrebne informacije.

ČIŠČENJE

Pri čiščenju prosijo za čim bolj striktno ločevanje odpadkov!

 

PROTIPOPLAVNE VREČE zaenkrat shranite v ustrezen prostor! Za objekte, ki so v poplavnih območjih je priporočljivo, da si lastniki in uporabniki pripravijo ustrezno zalogo polih vreč in jih skladiščijo ob svojem objektu.

ODVOZ VEČJIH KOSOVNIH ODPADKOV

Prosijo, če lahko večje kosovne odpadke odpeljete v Zbirni center Kocerod Dobja vas; (odpiralni čas: ponedeljek, četrtek od 12. do 19., torek, sreda od 8. do 15. ure, petek od 8. do 13., sobota od 8. do 12. (vsaka 2. in 4. v mesecu)). S seboj imejte potrdilo o plačilu zadnje položnice.

PROSIJO, DA SPREMLJATE OBVESTILA ŠTABA IN OBVESTILA NA TERENU, KJER POTEKA SANACIJA ALI ČIŠČENJE IN ČIMPREJ UKREPAJTE, KOT VAS POZIVAMO (npr. umik vozil s parkirišča).

POZIV PROSTOVOLJCEM

Prosijo vse, ki so pripravljeni pomagati pri čiščenju, da se jim oglasijo na štabu CZ Občine Ravne! 02 82 16 029

Bodite primerno oblečeni in obuti.

Vir: Občina Ravne na Koroškem