Aktualne informacije štaba Civilne zaščite Občine Ravne na Koroškem

Na Ravnah na Koroškem je do danes zabeleženih 52 plazov, od tega 7 kritičnih. Nekaj cest različnih kategorij je še vedno ogroženih, v nevarnosti je 11 objektov, samoevakuiranih s Tolstega vrha in področja Ob Suhi je 21 ljudi, iz objektov sta evakuirani še 2 osebi, nameščeni v MH Punkl, ekipa nogometašev in 4-članska družina, ki je nameščena v Kotljah. Po mnenju stroke bo danes samoevakuiranih dodatnih 13 ljudi s področja Tolstega vrha. Večnamenska dvorana Kotlje je pripravljena za morebitne namestitve.

Zaradi razmočenega terena in delovanja terena ter sprotnega spreminjanja situacije so razmere nevarne. OBČANKE IN OBČANE POZIVAJO K ODGOVORNEM IN SAMOZAŠČITNEM RAVNANJU!

Gibanje na prizadetih omočjih in razmočenem terenu je NEVARNO, upoštevajte označbe pristojnih na terenu. V primeru življenjske ogroženosti pokličite na številko 112. Štab CZ Občine Ravne na Koroškem je dosegljiv na 02 82 16 029, mail štaba [email protected].

Trenutno največ težav povzročajo zdrsi zemljin in plazovi, ki ogrožajo objekte. Spremljajte sporočila štaba na www.ravne.si in fb strani Občina Ravne.

Ravne na Koroškem so tudi vstopna točka v Mežiško dolino, zato se trudijo pomagati štabom sosednjih občin, kolikor lahko – z dostavo zdravil zalagajo lekarno Mežica in Črna, pomagali so pri logistiki izmenjave zdravstvenih ekip, odstopili smo veze protipoplavnih vreč, potopne črpalke, prostovoljce, ponujene donacije materiala, razkužilo, dobrine … Skupaj rešujemo Korošice in Korošce.

Bodimo strpni. Poskrbimo za ranljive skupine – otroke, invalide, starostnike, ljudi iz težje dostopnih krajev, ne pozabimo na živali!

OSKRBA

Vse občanke in občani so na varnem in imajo vodo in električno energijo. 

VODA

Velja ukrep prekuhavanja in odgovorne ter varčne rabe pitne vode!  VODA je ustrezna za vsakdanjo uporabo, zaradi nedavnih izrednih dogodkov priporočajo PREVENTIVNO PREKUHAVANJE!

Na območjih, kjer prihaja do motenj z oskrbo vode in kjer vode ni, PITNO VODO ZAGOTAVLJAJO v zalogovnikih. Poskrbite za ČISTE posode, primerne kapacitete za varčno rabo gospodinjstva.

PITNO VODO lahko prevzamete iz zalogovnika na 6 lokacijah:

– JAVORNIK PRI OŠ

– MERKATOR CENTER DOBJA VAS

– ČEČOVJE PRI TRGOVINI TUŠ

– BRDINJE (križišče Hartman-Smonkar)

– DOBJA VAS – HOF pri igrišču

– parkirišče pred stanovanjskim blokom PARTIZANSKA 4

Prosijo za pomoč pri oskrbi z vodo občanov, ki potrebujejo pomoč (ostarelim in bolnim), tistim, ki trenutno dobave vode nimajo.

Tudi v Strojnski Reki je priporočljivo prekuhavanje vode. Pitno vodo so ponudili: kmetija KNEPS (Tolsti Vrh 54), kmetija PETRI (Zelen Breg 10), pri Tonetu (Stražišče 15b) in pri Zadnjem dinarju – Strojna (Strojnska Reka).

 

NIJZ TOČKA ZA ANALIZE VODE NA RAVNAH NA KOROŠKEM

V času izrednih razmer in vprašanj v zvezi s pitno vodo so na lokaciji NIJZ Ravne na Koroškem z današnjim dnem vzpostavili točko Nacionalnega laboratorija za vodo hrano in okolje (NLZOH), kjer bo omogočeno naročanje analiz vode, pridobivanje informacij v zvezi z dezinfekcijo vode in drugimi ukrepi, ki jih NLZOH tudi sicer izvaja.

Točka bo vzpostavljena od 8.-14. ure, na telefonski številki 051 358 873.

HRANA IN PIJAČA

Živilske trgovine na Ravnah delujejo po ustaljenem urniku.

NUJNA MEDICINSKA POMOČ 

ZD Ravne in ZRCK izvajata nujno medicinsko pomoč, pokličite 112. 

Dežurna ambulanta na Ravnah normalno deluje telefon 02 87 05 278.

LEKARNE

Koroška lekarna na Ravnah, Prevaljah in v Mežici obratuje po urniku. Na voljo je telefonska številka 041 495 380, kamor lahko javite potrebe.

ponedeljek, 14. 8. 2023 na dan solidarnosti, bodo enote Koroške lekarne delale po sobotnem urniku.

Lekarna Dren deluje po ustaljenem urniku.

NUJNA ZOBOZDRAVSTVENA OSKRBA NA RAVNAH!

R Dent d. o. o. izvaja NUJNE zobozdravstvene storitve za urgentne primere vsem pacientom, ki do svojega zobozdravnika ne morejo dostopati. Za nujne primere se naročite na telefonsko št. 031 602 042. Več na: https://www.rdent.si/ordinacijski-cas/

VETERINARSKA OSKRBA

Na območnem uradu je v stalni pripravljenosti uradni(a) veterinar(ka), v času od konca poslovnega časa t. j. v ponedeljek, torek in četrtek, od 15. ure, v sredo od 17. ure in v petek od 13., ter se zaključi ob 7. uri naslednjega dne. Ob sobotah, nedeljah in praznikih se stalna pripravljenost zagotavija 24 ur. Uradni veterinar je dosegliv na mobilni telefon: 041 728 238

OSKRBA S PLINOM

Upravljavec plinovodnega sistema Petrol d. d. je zaplinil plinovodno omrežje (od naselja Kotlje do Dobje vasi, naselje Trg Ravne in Strojansko Reko). Trenutno je brez oskrbe z zemeljskim plinom Industrijska cona Dobja vas.

GORIVO 

Bencinski servis MOL v Dobji vasi in PETROL Ravne na Koroškem delujeta po ustaljenem delovnem času.

PREVOZNOST CEST – prosijo prilagodite vožnjo razmeram na cesti (kamenje, udarne jame, izpodjede) in upoštevajte postavljeno signalizacijo.

Na cestah potekajo rekonstrukcijska dela, zato jih po nepotrebnem ne obremenjujte!

 

– Regionalna cesta Ravne–Dravograd je ZAPRTA (pri Dobrijah), sproščen je promet skozi novo industrijsko cono Monter/Korošica za osebna vozila in dostavo do 7,5 t. Odprtje ceste je sicer predvideno danes tekom dneva, a je odvisno od zaključenih sanacijskih del in dovoljenj, da je vožnja za vse udeležence VARNA – o tem bomo obvestili naknadno (ne prej kot ob 12. uri)

– Regionalna cesta Ravne–Prevalje–Poljana–Holmec je odprta za vsa vozila, pri bencinski črpalki Petrol promet poteka izmenično enosmerno;

– Ravne–Zadnji dinar – delno prevozno, cesta spodjedena na več delih

– Cesta Zelenbreg–Tolsti vrh je prevozna, previdno zaradi več zdrsov

– Na cesti Lipovnik–kmetija Tresk je popolna zapora (plaz pri Korenu)

– Malgajev spomenik–Koroški Selovec – ceste ni

– Sveta Neža–Dobrije – NI PREVOZNA

Občina Ravne na Koroškem začasno prepoveduje promet tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone na občinskih cestah, ki so najbolj poškodovane. Občanke in občane prosimo, da se ne vozijo po cestah, kjer potekajo sanacije.

VRTEC RAVNE

Vrtec Ravne na Koroškem je odprt, deluje enota Solzice po ustaljenem času (od 5.30 do 16. ure). Za vse informacije je na voljo telefonska številka 031 266 423.

Ob dnevu solidarnosti, v ponedeljek 14. 8. 2023 bodo organizirali varstvo otrok v enoti Solzice, od 7. do 14. ure. Zaradi organizacije dela morate otroka prijaviti na 031 266 423 (ravnateljica Mateja Hovnik), najkasneje do petka, 11. 8. 2023, do 11. ure.

Geološki zavod Slovenije obvešča, da naj bodo občani pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih; predvsem na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. V primeru opaženih sprememb obvestite Civilno zaščito 02 82 16 029, v primeru ogrožanja objektov in ljudi pa 112.

 

ZAHVALA DONATORJEM: JYSK Prevalje, bencinski servis MOL, Hermine Wech – Igor Oder, Smuč koča, Matej Jakob, Taborniki Rod koroških jeklarjev, skavti, Spar Javornik, Mladen Haramija, PODJETJE Wuerth, trgovina Tanči (Marko Kobolt s. p.), PAUL HARTMANN Adriatic d. o. o., Frank-i-e d. o. o. iz Šempetra pri Novi Gorici, Simps, Koroški medgeneracijski center, Vrtec Ravne in mnogi drugi posamezniki.

Upajo, da v tem turbolentnem dogajanju niso koga nehote izpustili. Vsem iz srca – HVALA! Prisrčna zahvala več kot 200 prostovoljcem in vsem, ki ste jih pripeljali s sabo!

Hvala vsem, ki ste ravnali samozaščitno in preventivno ter rešili najhujše in pomagali ostalim.

Aktiviran je načrt Zaščite in reševanja ob poplavah, za vas se trudijo civilna zaščita, gasilci – Koroški gasilski zavod, PGD Ravne, PGD Kotlje, JKP Ravne in župan z ekipo na terenu. Na pomoč (pri zagotavljanju vode) nam je priskočil konvoj PGZ MS in moštva iz okolice SG, GZ Ruše, GZ Kobarid, GZ Bela krajina in GZ Metlika.

DONACIJE – OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Denarno pomoč za prizadete v poplavah v občini Ravne na Koroškem lahko nakažete na:

TRR: SI56 0130 3010 0009 987 (Odprt pri Banki Slovenije)

SKLIC: 00 2023-08

NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023

BIC BANKE: BSLJSI2X

KODA NAMENA: CHAR

TELEKOM SLOVENIJE OMOGOČA NEOMEJEN MOBILNI INTERNET ZA LAŽJO KOMUNIKACIJO MED SANACIJO

Telekom Slovenije mobilno omrežje nemoteno deluje, v Črni so zagotovili optične povezave do svoje funkcijske lokacije. Telekom na Koroškem omogoča mobilni signal ter možnost klicev in pošiljanja SMS-sporočil omogoča tudi uporabnikom operaterja A1. Vsem, ki pomagajo na terenu omogočajo 30-dnevni neomejen mobilni prenos podatkov, ki ga lahko vklopijo do 15. avgusta, s poslanim SMS-om, s ključno besedo POVEZANI na številko 1918.

POMOČ CSD KOROŠKA

CSD Koroška sporoča je na voljo za vse informacije o možnih oblikah pomoči. Materialno ogroženi posamezniki in družine lahko za kritje stroškov, nastalih zaradi naravne nesreče ali višje sile, uveljavljajo pravico do izredne denarne socialne pomoči. Pomoč se lahko dodeli za urejanje osnovnih bivanjskih razmer. Vse info v enotah centra (Dravograd, Radlje, Ravne in SG), ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7. do 15., ob sredah od 7. do 17. in ob petkih, od 7.00 do 13.00 ure. Za prebivalce zgornje Mežiške doline je posebej aktivirana tudi telefonska številka 040 227 721, na kateri lahko pridobijo potrebne informacije.

ČIŠČENJE

Pri čiščenju prosijo za čim bolj striktno ločevanje odpadkov!

PROTIPOPLAVNE VREČE zaenkrat shranite v ustrezen prostor! Za objekte, ki so v poplavnih območjih je priporočljivo, da si lastniki in uporabniki pripravijo ustrezno zalogo polih vreč in jih skladiščijo ob svojem objektu.

ODVOZ VEČJIH KOSOVNIH ODPADKOV

Prosijo, če lahko večje kosovne odpadke odpeljete v Zbirni center Kocerod Dobja vas; (odpiralni čas: ponedeljek, četrtek od 12. do 19., torek, sreda od 8. do 15. ure, petek od 8. do 13., sobota od 8. do 12. (vsaka 2. in 4. v mesecu)). S seboj imejte potrdilo o plačilu zadnje položnice.

PROSIJO, DA SPREMLJATE OBVESTILA ŠTABA IN OBVESTILA NA TERENU, KJER POTEKA SANACIJA ALI ČIŠČENJE IN ČIMPREJ UKREPAJTE, KOT VAS POZIVAJO (npr. umik vozil s parkirišča).

OBVESTILO ELEKTRA CELJE

Elektro Celje obvešča prebivalce, da se ne približujejo poškodovanim območjem pod električnimi vodi, ker so le-ti v obratovanju. Prav tako opozarjajo vse, ki izvajajo kakršnakoli zemeljska dela na področjih kjer potekajo el. vodi, da o tem obvestijo pristojno nadzorništvo Elektra Celje.

Vir: Občina Ravne na Koroškem