Aktualna sporočila Štaba CZ Ravne na Koroškem

Soočamo se z ogrožajočimi posledicami izjemno obsežnega stanja slabega vremena, od četrtka 4. 8. 2023. Podivjala je reka Meža, vse ostale so prestopile bregove in se masovno zlivajo v deroče in nevarne struge, ki ogrožajo življenja in so prekinile prometne ter komunikacijske povezave in otežile oskrbo ljudi. V četrtek, 4. 8. 2023 ob 4. uri je bil aktiviran štab Civilne zaščite Občine Ravne na Koroškem, ki se nahaja na lokaciji Mestne hiše in mu poveljuje Branko Kaker. Vse ekipe so na terenu in delajo po svojih najboljših močeh. VSE OBČANKE IN OBČANE POZIVAMO K ODGOVORNEM IN SAMOZAŠČITNEM RAVNANJU!
Gibanje na poplavljenih območjih, ob vodotokih, na plazovitih območjih in podobnih izpostavljenih zunanjih površinah je v takih razmerah NEVARNO, zato OSTANITE DOMA OZIROMA NA VARNEM! V primeru življenjske ogroženosti pokličite na številko 112.
Štab CZ Občine Ravne na Koroškem je dosegljiv na 02 82 16 029, mail štaba [email protected], kamor se lahko oglasijo prostovoljci.
Spremljajte vsa navodila po televiziji, radiu in družbenih omrežjih. Štab CZ komunicira na www.ravne.si in fb strani Občina Ravne. Poskrbimo za ranljive skupine – otroke, invalide, starostnike, ljudi iz težje dostopnih krajev, živali!
❗️OSKRBA
Večina občanov je na varnem in ima vodo ter električno energijo. Brez električne energije je trenutno okoli 518 ljudi na Ravnah, 1.450 mest je nenapajanih, priporočamo, da pripravite in napolnite baterije telefonov, svetilk;
brez oskrbe s pitno vodo v gospodinjstvih je ostalo več naselij Janeče, Dobja vas, Hof, Dobrije, Šance, Strojnska Reka.
Evakuiranih je 12 ljudi, ki so nastanjeni v MH Punkl, 3 v hiši v Kotljah. Večnamenska dvorana Kotlje je pripravljena. Vsi občani so trenutno oskrbljeni in na varnem.
💧VODA
Velja ukrep preventivnega prekuhavanja in odgovorne ter varčne rabe pitne vode. Celotna občina Ravne se oskrbuje iz vodovodnega sistema Kotlje. VODA je PITNA in USTREZNA za vsakdanjo uporabo, zaradi nedavnih izrednih dogodkov JE NUJNO PREKUHAVANJE! (V čisti posodi ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto, vretje na višji nadmorski višini podaljšujemo na okoli 3 minute, najbolje je vodo hraniti v posodi, v kateri smo jo prekuhali.)
Na območjih, kjer voda ne priteče iz pip (JANEČE, DOBJA VAS, HOF, DOBRIJE) PITNO VODO ZAGOTAVLJAMO S CISTERNAMI, poskrbite za ČISTE posode, primerne kapacitete za varčno rabo gospodinjstva. PITNO VODO prevzamete:
od 8. do 10. ure – DOBJA VAS (otroško igrišče),
od 10. do 12. ure – MERCATOR DOBJA VAS,
od 12. do 14. ure – HOF (otroško igrišče).
Prosimo za pomoč pri oskrbi z vodo občanov, ki potrebujejo pomoč (ostarelim in bolnim) in ki trenutno dobave vode nimajo.
‼️V STROJNSKI REKI VODA NI PITNA, NITI NI PRIMERNA za prekuhavanje. Pitno vodo sta ponudili kmetija KNEPS (Tolsti Vrh 54) in kmetija PETRI (Zelen Breg 10).
‼️HRANA IN PIJAČA – Živilske trgovine ZA OSKRBO OBČANOV na Ravnah
Mercator Dobja vas, do 13. ure
Mercator Kotlje, do 13. ure, ustekleničene vode ni
Lidl Dobja vas, še nimamo podatka
Spar Ravne in Javornik, ni podatka
Tuš Čečovje in Trg – center, še ni podatka
⛑️NUJNA MEDICINSKA POMOČ
ZD Ravne in ZRCK izvajata nujno medicinsko pomoč, če je situacija nujna pokličite 112.
Dežurna ambulanta na Ravnah normalno deluje telefon 02 87 05 278, dodatno so okrepili ambulanto v Mežici, od 8. do 15. ure, kjer sta na voljo 2 zdravnika, dostopna na telefonskih številkah dr. Koželj 051 371 190 in dr. Stropnik 040 798 531 in v vzpostavljeni dežurni ambulanti.
⚕️💊LEKARNE
Koroška lekarna Ravne je dežurna služba odprta danes od 9. do 12. ure, ter od 18. do 22. ure, na voljo je MOBILNA ŠTEVILKA 041 495 380.
KAMOR JAVITE KATERA ZDRAVILA POTREBUJETE.
Lekarna Dren sporoča, da so do 20. ure urgentno na voljo občanom in dosegljivi na telefonsko številko 041 577 990 (Rok).
GORIVO za interventne službe
Gorivo na MOL je trenutno na voljo le za interventne ekipe in delovne stroje, ki jih potrebujemo na terenu.
——————
✅⛔️PREVOZNOST CEST – POSODABLJAMO SPROTI✅⛔️
✅Regionalna cesta Ravne–Slovenj Gradec je prevozna
✅Regionalna cesta Ravne–Dravograd je ZAPRTA pri Dobrijah
✅Regionalna cesta Ravne–Prevalje je prevozna do bencinske črpalke Petrol/ali do Gasilskega doma
⛔️popolna zapora izvoza iz regionalne ceste Slovenj Gradec–Kotlje, pri Dulerju levo
✅prevozna je cesta na Podpečnika, ni pa možen izvoz na regionalno cesto pri Spodnjem Dulerju
❓Ivarčko–Rimski vrelec (za povezavo Pavšar) ni podatka
⛔️Cesta do Ivarčkega jezera–odcep Pavšar–krožišče Ivarčko jezero ni prevozna
✅Pavšar–Smuč koča je prevozna
✅ Smuč koča–Ošven–Naravske ledine – je prevozna
✅Pavšar–Šrotnek je prevozna
⛔️Šrotnek–Čečovje cesta ni prevozna
✅Dostop do Podkraja je možen preko Šrotneka
✅Trg je prevozen, previdno zaradi naplavin in čiščenja
✅Mesto Ravne je prevozno do Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge
✅Gledališka ulica je prevozna, potrebna je previdnost zaradi naplavin pri Glasbenem domu
✅Ravne–Zadnji dinar – delno prevozno, cesta spodjedena na več delih
❓Zadnji dinar–Strojna – ni podatka
✅Cesta Kneps–Lipovnik je prevozna
✅Cesta Zelenbreg–Tolsti vrh je prevozna, previdno zaradi več zdrsov
⛔️Na cesti Lipovnik–kmetija Tresk je ni prevozna
✅Cesta Brdinje–Slatin je prevozna
✅Cesta do Prunerjeve lipe je prevozna
⛔️Cesta Duler–Cofl je prevozna – ne na Slovenjgraško stran, od Cofla proti Ottu je neprevozno
✅Cesta Janeče–Hof je prevozna
⛔️Spodnje Dobrije so povsem odrezane od sveta!
⛔️Malgajev spomenik–Koroški Selovec – ceste ni
⛔️Sveta Neža–Dobrije – ni podatka
Vir: Občina Ravne na Koroškem