31 milijonov evrov za razvojne projekte Koroške

V nasprotju s prejšnjo sejo Sveta Koroške regije, kjer so se trla mnenja in interesi glede financiranja projektov posameznih občin s skupnimi regijskimi sredstvi, je včerajšnja seja potekala precej mirno in složno. Svet je potrdil najpomembnejše projekte za uvrstitev v osnutek dopolnjenega dogovora za razvoj Koroške regije.

Ena izmed obsežnih infrastrukturnih naložb, ki je prva po prioriteti med potrjenimi, je izgradnja kolesarskih povezav za trajnostno mobilnost regije. Gre za izgradnjo kolesarske povezave med Velenjem in Mislinjo, torej skozi Hudo luknjo, povezavo šolskega centra in industrijske cone Muta z občino in preostalimi okoliškimi naselji, kolesarsko povezava med Prevaljami in Mežico, Vuzenico in Muto, Dravogradom in Ravnam na Koroškem ter še nekaj drugih povezav.

Vodooskrba, poslovne cone, 3. razvojna os

Pomembne naložbe se bodo odvile tudi na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju reke Meže in vodooskrbe območja Mežiške in Mislinjske doline, kjer gre za gradnjo čistilne naprave in manjkajočih vodovodov. Med potrjenimi točkami sta tudi razvoj in opremljanje poslovnih con v vseh treh dolinah regije ter projektna dokumentacija za navezovalne ceste na 3. razvojno os. Na seji Sveta Koroške regije so s tem potrdili tudi finančno konstrukcijo dolgoročnih naložb, večina sredstev bo črpanih iz dogovora za razvoj regij.

V seznamu najpomembnejših projektov regije so ti opisani kot »projekti, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije«. Njihova skupna vrednost znaša okoli 31 milijonov evrov, od tega bo 21 milijonov romalo iz dogovora za razvoj regij, ki ga financirata država in Evropska unija. 7 milijonov evrov bo prispevalo Ministrstvo za infrastrukturo RS, občine pa okoli 3 milijone evrov.

NK