3. razvojna os: vedno manj rdečih luči

Dve leti mineva odkar so predstavniki Koroške pri boju za čimprejšnjo izgradnjo 3. razvojne osi z državo podpisali protokol in časovnico o izgradnji. Od takrat pa do danes so opazni konkretni premiki.

14. februarja 2017 je na sedežu uprave Družbe za avtoceste v Ljubljani potekal sestanek širšega koordinacijskega odbora za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško. Na tem srečanju je bila, na pobudo Mladinske iniciative za 3. razvojno os, prvič izražena zahteva po podpisu posebnega protokola med regijo in Ministrstvom za infrastrukturo, v katerem se opredeli časovnica izgradnje 3. razvojne osi, s končnim ciljem pričetka gradnje v letu 2019. Takrat še ni bilo znano, ali se bo na Koroško in to ne glede na že sprejeti državni prostorski načrt iz leta 2013 med Velenjem in Slovenj Gradcem, gradila dvo ali štiri pasovna hitra cesta. Zahteva po slednji je bila tudi ena izmed zahtev koroške delegacije na tem sestanku.

Zaradi preglednosti spremljanja projekta izgradnje 3. razvojne osi, je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os na tem sestanku predstavila semafor oz. časovnico izgradnje 3. razvojne osi na Koroško. Natančneje za odsek med Šentrupertom, Velenjem in Slovenj Gradcem. Ta semafor je bil kasnejša podlaga za pripravo časovnice v protokolu, ki je bil podpisan 3. julija 2017.

Velja opomniti, da so še dve leti nazaj vse »luči« na semaforju svetile rdeče, danes pa je situacija bolj optimistična. Po mnogih sestankih, protestu in ukrepih državljanske nepokorščine, na semaforju, ki ima 15 ukrepov, danes svetijo samo še štiri rdeče luči. Gre za aktivnosti pridobivanja gradbenega dovoljenja, izbire izvajalca gradbenih del in končno tudi pričetka gradnje. DARS in Ministrstvo za infrastrukturo pa sta na zadnjem srečanju v Slovenj Gradcu, dne 21. januarja obljubila, da bosta storila vse, da se bo gradnja letos tudi pričela.

Ne glede na vse, pa Mladinska iniciativa za 3. razvojno os pričakuje, da bo predvsem pri aktivnosti »finančna konstrukcija projekta« v čim krajšem možnem času iz rumene, zasvetila zelena luč. To bo pomenilo tudi ključni steber za dokončanje tega projekta. Več o aktivnostih na semaforju v iniciativi pričakujemo 6. marca, ko bo na Ravnah na Koroškem naslednji sestanek koordinacijskega odbora za izgradnjo 3. razvojne osi. Prav tako bo velika pozornost Mladinske iniciative namenjena tudi postopkom za umestitev trase hitre ceste med Slovenj Gradcem, Dravogradom in Holmcem.