3. razvojna os: Stvari se odvijajo, vendar počasi

Minulo sredo je na DARS-u ponovno potekal sestanek na temo težko pričakovane 3. razvojne osi na Koroško. Govorili so predvsem o zadnjem dogajanju na področju realizacije projekta in prihajajočih nalogah, ki jih bo DARS skupaj z vlado izvajal. Matic Tasič po sestanku pravi, da gredo stvari v pravo smer.

Finančna sredstva za projektni del so zagotovljena

»Stvari se odvijajo, vendar ne tako hitro, kot bi se lahko. Vztrajamo na terminih, ki so bili zastavljeni,« je za portal e-Koroška povedal prevaljski župan in predsednik Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matic Tasič. Sestanka sta se v okviru koordinacijskega odbora za izgradnjo 3. razvojne osi udeležila tudi predstavnik Mladinske iniciative za 3. razvojno os Andrej Grobelnik in podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, predstavniki DARS-a so bili dr. Lidija Kegljevič Zagorc, Ana Sodnik Prah in Janez Kušnik, Ministrstvo za infrastrukturo RS pa je zastopal mag. Zvonko Zavasnik.

Kot je podpisani Andrej Grobelnik zapisal v izjavi za javnost, na odseku med Šentrupertom in Slovenj Gradcem tečejo javni razpisi za izvajalca parcelacije in izvajalca odkupov zemljišč, ki bodo zaključeni do konca meseca, v prihodnjem mesecu pa bo objavljen tudi razpis za izvajalca projekta gradbenega dovoljenja in izvedbenega projekta. Na odseku od Slovenj Gradca do Holmca pa bo izdelana študija umestitve hitre ceste, ki jo je napovedal že infrastrukturni minister Peter Gašperšič, končana pa bo predvidoma aprila 2018. DARS je koordinacijskemu odboru zagotovil, da so sredstva za financiranje projektnega dela v prihodnjem letu zagotovljena; tudi sama gradnja bo njihovo finančno breme, sredstva za odkup zemljišč pa so na celotnem odseku zagotovljena iz državnega proračuna.

»Imam občutek, da se stvari odvijajo v pravo smer.«

Stališče Sveta Koroške regije, Odbora za izgradnjo hitre ceste, gospodarstva in Mladinske iniciative za 3. razvojno os je po Tasičevih besedah zaključitev in sprejetje že izdelanega državnega prostorskega načrta med Slovenj Gradcem in Dravogradom, ki je bil ustavljen tik pred sprejetjem. Dodal je, da je državni zbor sprejel strategijo razvoja prometa, kjer je od Slovenj Gradca in naprej na Koroško predvidena rekonstrukcija obstoječih cest, zato je potrebna analiza stanja širših ekonomskih koristi, da se lahko na tem odseku umesti hitra cesta. »Podobna analiza je bila narejena tudi od Velenja do Slovenj Gradca, kjer smo vztrajali pri svojih stališčih in bili pri tem uspešni. Projektira se štiripasovnica in se bo tudi gradila, na začetku pogajanj pa smo bili na dvopasovnici. Analiza naj bi bila končana do konca leta, sam ne verjamem da bo, smo pa ves čas prisotni in spremljamo potek dogajanj,« pravi Tasič in dodaja, da bodo ob vladnem neupoštevanju začrtanih rokov, ki so si jih s podpisom protokola postavili sami, segli po skrajnih protestnih ukrepih; že pred časom je bilo govora tudi o oviranju prometa in popolni zapori cest. »Imam občutek, da se stvari odvijajo v pravo smer,« je še zaključil prevaljski župan.

Jon Petek