3. razvojna os pred novo oviro

V Braslovčah razpravljajo o možnih trasah 3. razvojne osi med avtocestnim križem in Velenjem, čeprav je bil prostorski načrt za ta odsek sprejet leta 2017. Gre za politične pritiske na ustavno sodišče, ki v teh dneh odloča o usodi 3. razvojne osi?

Včeraj je v Braslovčah potekala novinarska konferenca na temo predstavitve dveh možnih tras na 3. razvojne osi na odseku od avtocestnega križa do Velenja, čeprav je bila uredba o državnem prostorskem načrtu za traso F2-2, to je trasa od Šentruperta do Velenja, sprejeta že leta 2017. Na novinarski konferenci, ki jo je sklical poslanec Aleksander Reberšek, pa je bilo govora tudi o trasi F6 – ta do Velenja pripelje iz Arje vasi.

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je nad sklicem novinarske konference ogorčena in dejanje označuje kot politični pritisk na ustavno sodišče. »Dokler odločitev o trasi 3. razvojne osi v odseku med štajersko avtocesto in Velenjem ni bila znana, smo bili Korošci dolga prikrajšani za pričetek gradnje hitre ceste na Koroško. Ko je januarja 2017 vlada končno potrdila traso do Velenja, je to pomenilo zeleno luč za pričetek projektiranja in gradnje koroške hitre ceste. Leto dni za tem sta občini Braslovče in Polzela skupaj s združenimi civilnimi iniciativami iz Braslovč in okolice vložili ustavno presojo za uredbo o DPN Šentrupert-Velenje. S tem so omenjeni akterji sprožili rdečo luč za koroško hitro cesto. Korošci še danes trepetamo, kakšna bo odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije in kakšne posledice bo ta imela za pričetek gradnje severnega dela 3. razvojne osi,« meni koordinator Mladinske iniciative Aljaž Verhovnik.

Koroška je v pričakovanju odločitve ustavnega sodišča o sprejeti uredbi DPN-ja trase F2-2, odločitev naj bi bila znana zelo kmalu. S tovrstnimi dogodki, kot je bil včeraj v Braslovčah, pa želijo nasprotniki trase od Šentruperta do Velenja posredno vplivati na odločitev ustavnega sodišča, menijo v Mladinski iniciativi za 3. razvojno os. »Zavedajmo se, da vsako spreminjanje trase za Koroško pomeni večletni zamik pri pričetku izgradnje 3. razvojne osi,« je Verhovnik dodal v dopisu, ki ga je med drugim naslovil tudi na infrastrukturno, okoljsko in kmetijsko ministrstvo ter na ustavno sodišče in parlamentarni odbor za infrastrukturo.

Če bo ustavno sodišče odločilo v prid pobudnikom ustavne presoje trase, bosta potrebna nova študija variant in novo sprejemanje državnega prostorskega načrta. Tovrstni postopki za začetek gradnje se vlečejo več let, kar pomeni konkreten zamik rokov na celotnem odseku severnega kraka 3. razvojne osi, ne samo na spodnjem delu. Dokler vprašanje povezave med avtocestnim križem do Velenja ne bo rešeno, začetek gradnje odseka Velenje – Slovenj Gradec niti ni smiseln.

JP