3. razvojna os: na odseku “Gabrke” začetek gradnje v letošnjem letu

3. razvojna os se bo letos pričela graditi na odseku »Gabrke«. Tako je predstavil DARS na sestanku koordinacijskega odbora za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško, ki se je v torek, 11. junija 2019, sestal na Prevaljah. Za odsek »Gabrke« je dokumentacija DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) izdelana, potrebno je dobiti še eno soglasje pristojnih služb, deset pa je že bilo pridobljenih. Vse ponudbe za odkupe zemljišč so vročene. Iz tega sledi, da se bo razpis za izvajalca gradbenih del objavil najprej za ta prioritetni odsek med Velenjem in Slovenj Gradcem. Ta odsek je pomemben tudi zaradi gradnje dovozne poti do Premogovnika Velenje, za potrebe gradnje 3. razvojne osi. Seveda je za uspešnost razpisa in pričetek gradnje v letošnjem letu pomembno, da pritožb na izbiro izvajalca ne bo, so sporočili iz Mladinske iniciative za 3. razvojno os. To naj bi na DARS-u preprečili z dvofaznim postopkom izbire.

Korošci so na koordinacijskem odboru zahtevali, da se tudi za odsek »Podgorje« naredijo vsi napori, da bi se tudi tam gradnja letos pričela. Kot je zatrdil DARS je to še vedno mogoče. V vsakem primeru bo razpis za izvajalca gradbeni h del za preostali del trase (celotna je dolga 17 kilometrov) objavljen najkasneje do junija 2020, še sporočajo iz Mladinske iniciative.

Za zagotovitev stabilne finančne konstrukcije pa bo potreben poroštveni zakon. Po besedah državne sekretarke Nine Mauhler je financiranje še vedno stvar dogovora med ministrstvi za infrastrukturo in finance. Zakon pa bi bil v proceduro Državnega zbora lahko vložen še pred parlamentarnimi počitnicami.

Koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik je na sestanku poudaril, da bodo obiskali vse poslanske skupine v Državnem zboru in jih prosili za podporo, »tudi na kolenih«, če bo to potrebno za zeleno luč pri gradnji 3. razvojne osi na Koroško.
Ne glede na prioritetne lokacije (Podgorje, Gabrke in Škale), je na celotni trasi 3. razvojne osi, med Velenjem in Slovenj Gradcem pravnomočno pridobljenih 25 odstotkov zemljišč. Investicijski program za odsek Velenje – Slovenj Gradec bo potrjen še v tem mesecu. Takoj po tem (predvidoma julija 2019) sledi razpis za izvajalca gradbenih del za odsek »Gabrke«.
DARS je odbor tudi seznanil, da je bilo izdano soglasje za pričetek projektiranja odseka 3. razvojne osi med Šentrupertom in Velenjem, kateremu je do sedaj oviro predstavljala ustavna presoja. Ocenjujejo, da bo na tem odseku prišlo do enoletnega zamika z izvedbo načrtovanih del.
Naslednje srečanje koordinacijskega odbora bo predvidoma 28. avgusta v Ljubljani. Prisotni so se tudi dogovorili, da se bodo zaradi velikega obsega nalog, ločeno sestali na temo prostorskega umeščanja odseka Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec, predvidoma še v mesecu juniju.