3. razvojna os: finančna konstrukcija nejasna, pojavljajo se birokratski zapleti

Finančna konstrukcija hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem ostaja še nejasna, z določitvijo roka za zaprtje le-te se predstavniki vlade na sestanku s Korošci niso strinjali. Umeščanje trase od Slovenj Gradca do Holmca pa bo trajalo dlje, kot je podpisano v protokolu.

Koroška delegacija je včeraj zopet sedla za skupno mizo s predstavniki DARS-a in vlade. Pričakovati je bilo konkretne informacije o zaprtju finančne konstrukcije za pričetek gradnje odseka med Velenjem in Slovenj Gradcem, a se je izkazalo, da je ta še vedno pod vprašajem. Državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Nina Mauhler je sicer pojasnila, da aktivnosti za zaprtje potekajo in da ima DARS dovolj sredstev za začetek gradnje. A ker finančna konstrukcija ni zaprta, ni mogoče objaviti razpisa za izvajalca gradbenih del, je na sestanku pojasnil predsednik uprave DARS-a Tomaž Vidic. S pobudo koordinatorja Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaža Verhovnika, da se kot sklep sestanka sprejme rok za zaprtje finančne konstrukcije, pa se zbrani niso strinjali, saj ni znano kdaj bo rešitev dokončna.

»Aktivnosti za sprejem investicijskega programa potekajo v skladu s predvidenim planom. Končna potrditev tega je s strani ministrice za infrastrukturo predvidena do 1. junija 2019. Ta je podlaga za objavo javnega razpisa za iskanje izvajalca gradbenih del s strani DARS-a. Do takrat pa bo morala posebna ekspertna skupina, sestavljena s strani predstavnikov ministrstev za infrastrukturo in finance ter DARS-a, iz med šestih možnih scenarijev, ki jih obdelujejo, najti varianto zaprtja finančne konstrukcije,« je po sestanku sporočila Mladinska iniciativa za 3. razvojno os.

Pri odkupu zemljišč med Velenjem in Slovenj Gradcem pa je bilo govora o konkretnih številkah. Na omenjeni trasi je skupno 608 parcel, ki jih mora država odkupiti; do danes je bilo sklenjenih 62 pogodb za odkup, še 41 ponudb pa je bilo oddanih. Skoraj vsa zemljišča so odkupljena na prioritetni lokaciji Gabrke. To pomeni, da bi se gradnja letos najverjetneje lahko pričela na tem odseku,« še sporoča Mladinska iniciativa.

Ob tem pa v Mladinski iniciativi ugotavljajo, da državne službe ne sodelujejo v smeri, da bi bila prostorska umestitev trase na relaciji Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec čimprej končana, pojavljajo se birokratski zapleti. Državni prostorski načrt za traso med Slovenj Gradcem in Dravogradom naj bi bil zaključen leta 2021, za traso med Dravogradom in Holmcem pa leta 2023, čeprav podpisani protokol državi nalaga, da to stori do junija 2020. »V duhu teh okoliščin bo potrebna uskladitev naporov s strani vseh vpletenih ministrstev in državnih služb, glavno usmeritev in poenoteno delovanje pa bo moral podati predsednik vlade Marjan Šarec, od katerega pričakujemo jasno usmeritev vlade,« menijo v Mladinski iniciativi.