3. razvojna os: Cerarjev odstop nima vpliva na aktivnosti infrastrukturnega ministrstva

Včeraj, 19. marca, je na Ministrstvu za infrastrukturo RS potekal sestanek s predstavniki ministrstva in DARS-a ter koordinacijskim odborom za spremljanje izgradnje severnega kraka 3. razvojne osi. Predstavniki koordinacijskega odbora so bili seznanjeni z nedavnimi aktivnostmi države na odseku od Šentruperta do Slovenj Gradca, z napovedanimi aktivnostmi na odseku med Slovenj Gradcem in Holmcem ter z vplivom Cerarjevega odstopa na potek aktivnosti.

Minulo sredo je slovenski politični parket zamajala večerna novica o nepričakovanem odstopu premierja Mira Cerarja. Dneve po odstopu so se porajala predvsem vprašanja, kaj bo vlada brez glavnega predstavnika do volitev, bodisi predčasnih bodisi rednih, sploh počela. Za Korošce je eno izmed najbolj pomembnih vprašanj seveda, kaj to pomeni za dolgo pričakovano hitro cesto na Koroško. Sestanek, ki je včeraj potekal na ministrstvu za infrastrukturo, je postregel z nekaj odgovori.

Na ministrstvu za infrastrukturo so koroškemu koordinacijskemu odboru pojasnili, da so aktivnosti na projektu 3RO v operativni fazi, zato Cerarjev odstop na postopke aktivnosti ne bo vplival. Tudi zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti uredbe o DPN Šentrupert-Velenje, ki so jo na ustavno sodišče vložile občine Polzela, Braslovče in Šmartno ob Paki, naj ne bi imela vpliva na začrtano časovnico. Ministrstvo za infrastrukturo in ministrstvo za okolje in prostor še nista prejela poziva k sodelovanju v postopku ustavnega sodišča, so zapisali v izjavi za javnost.

Prvi odkupi zemljišč že maja

V izjavi za javnost dodajajo, da  je predstavnik DARS-a Janez Kušnik odbor seznanil, da so bile za odsek Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec podpisane pogodbe za prenos lege gradbene parcele na teren, za odkupe zemljišč in arheološke raziskave. Parcelacija se bo začela odvijati, ko bodo to omogočale vremenske razmere. Za izdelavo PGD/PZI dokumentacije je DARS prejel po eno ponudbo za vsak odsek. Trenutno poteka preverjanje ponudbe. Ocenjujejo, da bi lahko bil podpis pogodb za projektiranje konec aprila 2018. Projektanti imajo nalogo, da v treh mesecih odčrtajo gradbenotehnični poseg oz. določijo natančne gabarite za odkup zemljišč. Prvi odkupi nepremičnin bodo predvidoma potekali v maju 2018, geodeti pa so že bili na terenu.

Tudi o odseku Slovenj Gradec–Otiški Vrh–Holmec so spregovorili na koordinacijskem sestanku. »V pripravi študija, ki analizira devet variant načina umestitve 3. razvojne osi v prostor na tem odseku. Preliminarni rezultati bodo znani konec aprila 2018, do konca junija 2018 pa bo ta študija zaključena. Ta bo pomenila podlago za dokončen sprejem državnih prostorskih aktov na tem področju,« so zapisali v izjavi za javnost. V prihodnjih tednih pa lahko pričakujemo tudi izdelavo semaforja grafičnega prikaza odkupa zemljišč, katerega bo koordinacijski odbor redno spremljal, javnost pa bo sproti seznanjena z odstotki že odkupljenih zemljišč.  

JP